In Thought Leadership-podden, Inspiration

Intervju med Magnus Billgren

Under de senaste 10 åren har Design Thinking exploderat som ett sätt att driva utveckling. Det innebär att verkligen sätta kunden och användandet i centrum. Tankegångarna är naturligtvis inte nya, men det utvecklas kontinuerligt nya modeller, verktyg och arbetssätt för att förbättra processen.

Enligt MIT (Massachusetts Institute of Technology) i Cambridge, Boston, har företag som tillämpat Design Thinking en klart högre lönsamhet än motsvarande bolag som arbetar med traditionella utvecklingsmetoder.

Och då blir man ju nyfiken på frågan: varför då? Det försöker vi svara på i dagens avsnitt genom att intervjua Magnus Billgren, expert, rådgivare och inspiratör inom området Design Thinking, produktledning och affärsutveckling.

Vill du lära dig mer om Design Thinking? Läs mer om Edlegios kurs här!

0