In Inspiration, Thought Leadership-podden

Intervju med Eva Kammerfors och Christina Erikson

Den snabba digitalisering som vi ser i samhälle och våra organisationer har åtföljts av nya cyberhot – med en ökande omfattning av datastölder, bedrägerier och andra cyberattacker.

Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, dels ekonomiskt men också dels vad gäller förtroende för företaget på en marknad, så finns det idag också ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla.

Organisationer och företag behöver öka sin förståelse för de nya hoten och hur man skyddar sig. Syftet med detta avsnitt är att orientera dig som lyssnare i detta högaktuella område, för att lära dig mer om och bli inspirerad av hur du kan höja beredskapen i just din organisation.

Thought Leadership-podden gästas i detta avsnitt av Christina Erikson, som arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet och är en uppskattad kursledare inom cybersäkerhetsområdet, samt Eva Kammerfors, som är konsult, föredragshållare och kursledare, affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning.

Vill du lära dig mer om cybersäkerhet? Läs mer om Edlegios utbildning Certifierad Cyber Security Specialist här.

0