In Inspiration, Thought Leadership-podden

Intervju med Steve Brdarski och Anders Persson

I en snabbrörlig och förändringsbenägen, och i någon mån en alltmer instabil omvärld så har agila metoder blivit alltmer populära.

Agila arbetsmetoder utmärks bland annat av beslutsmandat längre ut i organisationen, ett inkluderande och iterativt utvecklingsarbete, en öppenhet för förändringar längs resans gång och snabb anpassning, inre motivation, engagerade medarbetare och förtroende.

Men ett agilt arbetssätt påverkar inte bara den egna arbetsgruppen. Det påverkar chefer, ledningsgrupp, företaget som helhet, kunder och andra intressenter. Att införa ett agilt arbetssätt kan vara utmanande i traditionella organisationer. Ett exempel är att ledningen har svårt att släppa ifrån sig makten och ifrågasätter om medarbetare är mogna och kompetenta nog att fatta beslut.

En utmaning är självklart också styrning. Hur styr vi en agil verksamhet? Allt kan väl ändå inte vara flexibelt, med ständiga förändringar av strategin, med flytande deadlines och oklara budgetar. Eller?

I detta avsnitt av Thought Leadership-podden intervjuar vi Anders Persson, konsult inom områden som digital transformation, förändrings- och programledning, med en bakgrund som CIO, bland annat på Apoteket, och Steve Brdarski, konsult med mångårig erfarenhet av digitala transformationer, bland annat från telekom-, rese- och energibranschen.

Nyfiken på att lära dig mer? Läs mer här om Edlegios högaktuella kurs Styrmodell för agila organisationer.

0