In Inspiration, Thought Leadership-podden

Intervju med Tommy Borglund och Lisa Rejler

Hållbarhetsarkitektur – strategi, struktur och genomförande

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext, holistiskt och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, applicera ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

I detta avsnitt intervjuar vi Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro Universitet och rådgivare och expert inom hållbarhetsfrågor på Forever Sustainable samt Lisa Rejler, expert och rådgivare på Forever Sustainable, styrelseledamot i Rejlers AB samt ledamot av juryn för EY Entrepreneur of the Year.

Tommy och Lisa berättar mer om hållbarhetsarkitektur, dess olika delar och om betydelsen av att applicera ett strukturerat ramverk för att bli framgångsrik i hållbarhetsarbetet och få avkastning på organisationens hållbarhetsinvesteringar.

Vill du bli Certifierad hållbarhetsarkitekt? Läs mer om Edlegios utbildning här.

0
NyTeknik Education

Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio ingår i Ny Teknik Group. För att knyta de olika verksamheterna i gruppen närmare varandra så byter vi nu namn, men verksamheten fortsätter som vanligt. Du kan läsa mer under fliken Nyheter.

Du är fortsatt varmt välkommen till oss – hoppas vi ses på någon av våra kurser under 2021!

Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!