In Inspiration

Analytics

Vårt samhälle och våra organisationer genererar idag en gigantisk mängd data som utgör en användbar källa för nya insikter och ny kunskap. Men för att extrahera handfast affärsvärde ur denna data krävs kompetens och rätt verktyg.

Tillsammans med SAS Institute lanserar nu Edlegio två helt nya kurser inom Analytics-området – ”The Foundation of Analytics” (grundkurs) samt ”Advanced Analytics” (fördjupningskurs).

Analytics är ett multidisciplinärt område som rör sig mellan matematik, statistik, predictive modeling och machine learning. I analytics finns en stor potential för en datadriven affärsutveckling som skapar förutsättningar för att ge din organisation unika konkurrensfördelar.

Kurserna varvar onlinebaserade självstudier och workshops i helklass och leds av 6 seniora experter, forskare och rådgivare från SAS Institute.

Du läser mer om kurserna här

0
NyTeknik Education

Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio ingår i Ny Teknik Group. För att knyta de olika verksamheterna i gruppen närmare varandra så byter vi nu namn, men verksamheten fortsätter som vanligt. Du kan läsa mer under fliken Nyheter.

Du är fortsatt varmt välkommen till oss – hoppas vi ses på någon av våra kurser under 2021!

Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!