Villkor

Villkor för Ny Teknik Educations (f. d. Edlegio) onlinekurser, klassrumsbaserade kurser, distanskurser och events

Ny Teknik Educations onlinekurslicenser är strikt personliga. Det är inte tillåtet att dela med sig av eller sprida av dina personliga användaruppgifter till andra.

Ny Teknik Educations onlinekurslicenser är tillgängliga i 6 månader. 6-månadersperioden börjar då du registrerar dig till kursen.

Vi reserverar oss för rättigheten att kontinuerligt utveckla och/eller göra förändringar i onlinekursernas innehåll mot bakgrund av till exempel ny utveckling inom ämnesområdet, ett behov av att komplettera eller ta bort vissa specifika delar eller händelser som kopplar an till en kurspartner eller lärare i en specifik kurs.

Vad gäller synkrona kurser (klassrumsbaserade kurser eller distanskurser online), workshops eller konferenser/events som Ny Teknik Education arrangerar så förbehåller sig Ny Teknik Education rätten att byta datum och hänvisa kurs-/konferensdeltagare till kommande framtida kursdagar eller konferenser alternativt ställa in kursen eller konferensen om det för den aktuella kursen/konferensen skulle vara för få deltagare anmälda för att den ska kunna genomföras med den kvalitet som Ny Teknik Education samt kursledare, föreläsare och/eller andra partners eftersträvar, eller om andra särskilda omständigheter (exempelvis tekniska omständigheter) föreligger som gör att Ny Teknik Education och kursledningen bedömer att kursdagarna bör flyttas. Ny Teknik Education förbehåller sig också rätten att löpande justera i kursscheman eller konferensprogram om behov skulle föreligga.

Med anledning av Coronapandemin så arrangerar Ny Teknik Education många av utbildningarna som hybridkurser (blandning klassrum och distansundervisning) eller som ren distansundervisning. Om läget i pandemin medför att vi inte kan samla kursgrupper i kurslokalen så kan kurser komma att ges helt på distans. Innehållet i distansundervisningen är identiskt med innehållet i klassrumsundervisning. Avbokningsvillkoren är desamma, oavsett kursformat.

Ny Teknik Education ersätter inte eventuella kostnader som uppstått i samband med en kursdeltagares bokning av resor eller logi i det fall en kurs/event blir uppskjuten eller inställd. Ny Teknik Education uppmanar alltid sina kursdeltagare att boka med avbeställningsskydd.

Betalnings- och avbokningsvillkor

Köp av Ny Teknik Educations kurslicenser och kursplatser är bindande. Vid eventuella återbud så gäller följande: vid avbokning 6 veckor före kursstart eller senare debiteras 50 procent av kursavgiften, vid avbokning 4 veckor före kursstart eller senare debiteras 100 procent av kursavgiften. Eventuell avbokning ska ske skriftligen. Med undantag från ovan nämnda avbokningsprinciper så återbetalar Ny Teknik Education i regel inte kursavgifter, dock kan undantag göras vid sjukdom och då mot uppvisande av läkarintyg. Vid förhinder kan en deltagare överlåta sin plats till en kollega.

Du kan välja mellan att betala kurserna med kort eller mot faktura. För att använda kort så väljer du alternativet kortköp i butiken. Vi tar VISA, Mastercard och American Express. Vid köp mot faktura så väljer du alternativet faktura i webbutiken. Vid val av faktura utgår 50 kronor i faktureringsavgift. Vi har 20 dagars betalningsvillkor. Fakturan skickas per e-post om inget annat avtalas.

Ny Teknik Education erbjuder från tid till annan rabatter av olika slag, våra olika rabatter kan inte kombineras.

Ny Teknik Educations policy för personuppgifter

Allmänt

Ny Teknik Education är ett varumärke som ingår i Edlegio AB och som är ett utbildningsföretag som arrangerar kurser, utbildningar och konferenser/events. De personuppgifter vi lagrar och hanterar har en direkt koppling till din professionella roll. Ny Teknik Education respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför och vi kommer att skydda dina data noggrant och vi sätter alltid hög säkerhet och sekretess främst.

I Ny Teknik Education/Edlegio ABs (”Företaget”) policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som ingår på en webbplats som administreras av Företaget. Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Företaget inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Företaget kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Företaget registrerar personuppgifter i samband med:

 1. Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Företaget erbjuder.
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 3. Uppdatering av dina uppgifter på Mina sidor som återfinns på NyTeknikEducation.se och/eller NyTeknikEducation.com.
 4. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 5. Om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev.
 6. Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 7. Köp av målgruppsspecifik data från registerleverantör.
 8. Användning av data som tillgängliggjorts Företaget via partnerföretag.

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Företaget;
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev;
 3. Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 4. För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 5. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 6. För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 7. Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 8. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 9. För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 10. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 11. För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Företaget genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används;
 12. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Särskilt om konferenser/events

I samband med event förekommer viss behandling utöver den som beskrivs under andra rubriker i denna policy.

 • I vissa fall kan vi behandla och publicera bilder eller inspelat material från eventet där du förekommer för att informera om våra kommande event. Den lagliga grunden är Berättigat intresse.
 • Vid anmälan till ett event kan du också behöva lämna uppgift om allergier och specialkost till oss eller vår samarbetspartner för att vi ska kunna tillhandahålla mat/tilltugg på eventet. Den lagliga grunden är Samtycke.
 • Vi kan komma att publicera deltagarlistor för eventet (namn, företag, titel) och tillhandahålla dig en namnskylt på eventet. Vi kan komma att använda en särskild event-app för att tillhandahålla information om eventet m.m. Den lagliga grunden är Berättigat intresse.
 • Om du deltar vid ett event kan dina kontaktuppgifter delas med eventets samarbetspartners: Om du deltar vid en konferens i egenskap av yrkesperson kan dina personuppgifter i vissa fall delas med våra samarbetspartners (medarrangörer, sponsorer och utställare) vid konferensen för att dessa ska kunna rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll. Dessa behandlar då dina uppgifter med eget personuppgiftsansvar. Vi delar deltagares personuppgifter med våra samarbetspartners med stöd av vårt Berättigade intresse att skapa utökade möjligheter för bl.a. nätverkande inom näringslivet mellan deltagarna och våra samarbetspartners, vilket utgör en viktig del av vår eventverksamhet. Du kan invända mot att dina kontaktuppgifter delas med dessa samarbetspartners genom att kontakta Ny Teknik Education på info@nyteknikeducation.se.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse eller berättigat intresse. När vi använder oss av berättigat intresse som grund, som exempelvis för marknadsföring eller något annat av de ovan angivna syftena, görs detta endast för Företagets egna behandling.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.  I marknadsföringssyfte används inte information som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Företaget eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att uppdatera dina kontoinställningar på Mina sidor, genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Företaget.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Ny Teknik Education/Edlegio AB
C/O Ny Teknik Group
106 12 Stockholm

E-mailadress: info@NyTeknikEducation.se
Telefonnummer: 08-796 66 50

Denna privacy policy gäller från och med 2018-01-16