10. Agile and Lean

Bakgrund Idag är både Agile och Lean något som är vanligt förekommande och som har en positiv effekt på organisationer i form av at reducera komplexitet, kundfokusering och att skapa [...]

08. Decision Management

Bakgrund Den som leder projekt som hanterar ett tekniskt system resa genom livscykel har många beslut att fatta. En bra planering för och genomförande av beslutfattande sparar mycket tid och [...]

06. Project Status

Bakgrund För att kunna säkerställa att vårt projekt levererar det som definierats i projektmålen behöver vi emellanåt bedöma projektets status: Vad har uppnåtssHur kan, till vilken kostnad? Var [...]

04. Initiation and Planning

Bakgrund Lektionen går in på det viktiga arbetet i projektets uppstart och planeringsskede. Vi tittar på dokumenten projektdirektiv och projektplan, vad som kan vara bra att ta med i dem, och [...]