05. Ramverk för riskhantering

Lektion 5 Hur skapar man då ett internt ramverk för riskhantering anpassat efter sin verksamhet. I detta avsnitt går vi igenom några av de mest grundläggande delarna, som varför det är en god idé [...]

04. Operativ motståndskraft

Lektion 4 Som människor och organisationer påverkas vi av en hel del omvärldsfaktorer som vi har begränsad förmåga att motverka, t ex pandemier och andra störningar i samhället. I detta avsnitt [...]