In Inspiration

Relevant erbjudande

Många verksamheter har hundratals ord som beskriver sina egna lösningar, men knappt några ord som uttrycker kundens behov. Följden blir att de enbart upplever kundens behov i termer av sina egna lösningar. Det gör det svårt att förstå och diskutera det verkliga behovet. Hur beskriver ni era kunders behov? Läs hela artikeln på Ny Tekniks hemsida.

0