Välkommen att bli Certified Systems Lifecycle Manager!

Ny teknik skapar enorma möjligheter, men också stora utmaningar. Hur kommer det sig att världens kanske säkraste bil är inblandad i en dödsolycka som normalt inte hade hänt? Varför havererar samhällskritiska IT-system och projekt? Varför blir det inte rätt produkt i rätt tid till rätt kostnad?

Teknikutveckling och en global marknad sätter press på dagens företag att leverera innovativa produkter och tjänster. Kunder går från att köpa produkter till tjänster, till system, ofta med livscykelåtaganden. Här finns det mycket att vinna för den som kan hantera den ökande komplexiteten och samtidigt mycket att förlora. Det blir allt viktigare att göra rätt för att det ska bli en lönsam affär.

För att bli framgångsrik på dagens marknader så är det avgörande att ha förmågan att tänka och och agera i termer av System – för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare – tänka och agera i termer av Livscykel – för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare – och i termer av Management – för att vi behöver agera, organisera och leda smartare.

Som Certifierad Systems Lifecycle Manager har du såväl djupet, kunskaperna inom din egen disciplin, och bredden, d. v. s. förmågan att samarbeta med andra discipliner och överbrygga klyftan mellan det digitala och det fysiska. Du förstår delarna och hur de förhåller sig till helheten. Som Systems Lifecycle Manager arbetar du ofta tillsammans med projektledare, produktägare och de olika discipliningenjörerna för att ta fram en balanserad teknisk lösning. Som Systems Lifecycle Manager har du ofta en lång erfarenhet från att ha jobbat inom en ingenjörsdisciplin och med tiden lärt dig att ta till dig hela system- och livscykelperspektivet.

Utbildningen Certified Systems Lifecycle Manager utgörs av de fyra delkurserna 1) Systems Engineering & Lifecycle Management (ramverket för hur du går från behov till lösning), 2) Requirements Engineering (hur du översätter behov i krav och hanterar dessa över genom livscykeln), 3) Configuration Management ( hur du skapar dig koll på läget och hanterar ändringar) samt 4) Integrated Logistics Support (hur du skapar bästa förutsättningar för effektiv drift och underhåll).

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fyra kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM)Requirements Engineering (RE) samt Integrated Logistics Support (ILS) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet. Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fyra kurser (2 + 2 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3 eller alla 4 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

  • 1 kurs: 8 900 kr ex moms (ordinarie pris)
  • 2 kurser: 14 900 kr ex moms (2 900 kr i rabatt)
  • 3 kurser: 22 900 kr ex moms (3 800 kr i rabatt)
  • 4 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 29 500 kr (6 100 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så kryssar du i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Integrated Logistics Support här

0