In Kurschatt

Syftet med denna chatt är att ge dig och andra användare av denna kurs en plattform för diskussion och kunskapsutbyte rörande kursens ämnesområde. Ställ frågor, ge andra användare råd och utveckla ditt professionella nätverk genom att lära känna andra som brinner för samma ämnesområde!

Om du har frågor till kursens lärare eller behöver teknisk support, vänligen använd de kanaler som är avsedda för detta ändamål.

0