Välkommen till CTO Summit 2024!

Den självklara mötesplatsen för Chief Technology Officer (CTO), blivande CTOs och andra näraliggande ledarroller i gränslandet mellan teknik och affär.

Ny teknik är i centrum för i stort sett varje företags utveckling. Hållbar framgång och konkurrenskraft bygger på en förmåga att snabbt anpassa strategi, teknikval, affärsmodell och kommersiella förutsättningar, organisation och ledarskap till de nya förutsättningar som teknikens och marknadens utvecklingslogik kräver. Vid varje givet tillfälle.

CTO Summit är ett forum för inspiration, kunskap och nätverk – för dig som arbetar i en ledande roll i gränslandet mellan teknik och affär. Syftet är att:

  • Fira innovation, tekniska framsteg och kommersiell tillämpning
  • Skapa nätverk – skapa nya och förstärka befintliga relationer
  • Ge inspiration, erfarenhets- och kunskapsdelning
  • Hylla Thought Leadership – lyfta fram branschledare inom olika marknadssegment
  • Förstärka företagskulturen – hylla teknikteamen
  • Gynna Employer Branding – teknikledarskap som attraherar talanger

Missa inte! CTO Insights – vad är ”Tech & Business Top of Mind” i företagen 2024?

Rapportpresentation! CTO Insights 2024 tar temperaturen på de hetaste trenderna, största möjligheterna och huvudsakliga utmaningarna sett utifrån bolagens ledande beslutsfattare som verkar i gränslandet mellan teknik och affär

Under konferensen presenteras och diskuteras slutsatserna i årets CTO Insights 2024-rapport.

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av Christian Helgesson.

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

CTO Insights 2024Tech & Business Top of Mind i företagen 2024!

Hållbar affärs- och teknikutveckling i symbios

Teknisk strategi och teknikledarskap

Framgångsrik operationell struktur/teknisk arkitektur

Det goda exemplet – lyssna till teknisk branschledare

Framgångsrik ledning i en teknisk och kommersiell affärsmiljö

Nya partnerskap och innovation, M&A och finansiering

Risk och säkerhet

Paneldiskussion – CTO Tech & Business Top of Mind

Avslutning och summering

Konferensen avslutas

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Arrangör
Ny Teknik Education - Logo
Network partner
Sveriges Ingenjörer

Missa inte att säkra din plats! Anmäl dig här:

Konferensavgiften är 5 900 kr ex moms.
I konferensavgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe, digital dokumentation samt den digitala rapporten CTO Insights 2024.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!