Cyber Security - Live - 2024

Cyber Security: Kritisk infrastruktur 2024 – Nu gör vi det igen!

2023 års upplaga av konferensen blev fullsatt med över 200 deltagare, 20 partners och 25 talare – 2024 gör vi det igen!

Konferensens tema, cybersäkerhet med fokus på kritisk infrastruktur, är mer aktuellt och viktigt än någonsin tidigare. I en alltmer instabil geopolitisk omvärld, med en blixtsnabb utveckling av AI och med en allt högre digital exponering för i stort sett alla företag och organisationer så ökar också risken för hot, angrepp och problem inom cyberområdet. Insatserna är skyhöga.

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är att samla branschen och ledande befattningshavare för en dialog om aktuella utmaningar och lösningar inom cybersäkerhetsområdet kopplade till kritisk infrastruktur. 2024 tittar vi extra noga på NIS2, IT/OT, leverantörskedjor, LIS, AI och kvantkryptosäkring och mycket, mycket mer.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som har ett yrkesmässigt intresse för IT-/system-, cyber- och informationssäkerhet, säkerhetsfrågor och säkerhetsstrategier i kombination med kritisk infrastruktur. Konferensen riktar sig till både företag och offentlig verksamhet.

Du har t.ex. rollen som CISO, CIO eller annan roll inom IT-området, säkerhetsansvarig, CTO eller roll inom teknikorganisationen, affärsområdes- eller produktchef, linjechef, konsult, företagsledare/CxO, investerare, ägare eller annan liknande yrkestitel med ett strategiskt eller operativt intresse för säkerhetsfrågor.

Välkommen, introduktion och syfte med konferensen

Christian Helgesson

Välkommen och introduktion:
Christian Helgesson

VD för Ny Teknik Education

Johan Wiktorin

Styrgruppens ordförande:
Johan Wiktorin
, cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group. Bakgrund som omvärldsdirektör vid PwC Cybersecurity, som officer i Försvarsmakten och leder Kungl. Krigsvetenskapsakademins delprojekt om Cyberförsvar.

Ann-Marie Löwinder

Konferensens moderator:
Anne-Marie Eklund Löwinder,
 En av Sveriges främsta experter på informationssäkerhet med 20 år som säkerhetschef på Internetstiftelsen. Under 12 år betrodd med en av nyckelarna till internets hjärta.

Sveriges organisering och koordinering av cybersäkerhet

Therese-Naess

Therese Naess,
Chef,
Nationellt Cybersäkerhetscentrum

NIS2: var står vi nu och hur förbereder du dig?

Sara Malmgren

Sara Malmgren,
Advokat & partner,
Eversheds Sutherland

Motarbeta angripare med proaktiva automatiserade säkerhetsprocesser

Alexander Hägglund,
Presales Engineer,
Tehtris

Software Bill Of Materials (SBOM) – Transparens från utveckling till kund

Ronny - Engelin

Ronny Engelin,
Vice VD
T2 Data

OT-säkerhet i nationell elförsörjning

Cem Göcgören

Cem Göcgören,
CISO,
Svenska Kraftnät

Hur bygger vi resilienta samhällen säkert och effektivt?

Christina Skogster Strange

Christina Skogster Stange,
Divisionschef Digital Services,
Sweco Sverige

Säkra leveranskedjor & cybersäkerhet mellan organisationer

Daniel Lilliehöök

Daniel Lilliehöök,
Information Security Specialist & Enterprise Architect
Omegapoint

Mina Nadjafi

Mina Nadjafi,
Co-founder
Intil Group

Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS): framgångsfaktorer och fallgropar

Jan Branzell

Jan Branzell,
VD,
Veriscan

Banksamverkan i praktiken

Christine Dovander

Christine Dovander,
Head of Security Governance,
SEB Group

Nikolina Mrzic

Nikolina Mrzic,
Group Manager Information Security Governance,
Handelsbanken

Sam Graflund Wallentin

Sam Graflund Wallentin,
Head of Information Security Governance,
Swedbank

Deceptionsteknik: En sköld för industriell cybersäkerhet

Mikael Gustafsson

Mikael Gustafsson,
Sales Engineer,
Fortinet

Framtidens säkerhet: Kvantkryptosäkring

Pia Gruvö

Pia Gruvö,
Kryptostrateg,
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Kvantkryptosäkring: Hur kommer vi igång?

Kaare Mortensen

Kaare Mortensen,
Pre Sales Consultant,
Thales Group

Telekomnätets plats i stärkandet av Sveriges infrastruktursäkerhet

Thomas Johansson

Thomas Johansson,
Global Business Strategy,
Telia Company

Panel: Hot och möjligheter med AI kopplat till cybersäkerhet

Elisabeth Stjernstoft

Elisabeth Stjernstoft,
CIO,
Ellevio

Per-Söderqvist

Per Söderqvist,
Senior Sales Engineer,
Arctic Wolf

Kan AI vara den 6:e fasen av cyberhot?

Magnus Järnhandske

Magnus Järnhandske,
Chief of Cyber Security Operations,
Asurgent AB

Grundläggande ABC om IT-infrastruktur och moln

Patrik Fältström

Patrik Fältström,
Säkerhetssyddschef,
Netnod

Förklaringsmodell för cyberförsvar
– ett helhetsgrepp

Göran Walles

Göran Walles,
Cyber CTO,
NetNordic

Skyddet av sjukvården och kollektivtrafiken – ett lagspel

Anders Gidrup

Anders Gidrup,
Tf. säkerhets- och beredskapsdirektör,
Region Stockholm

Konferensen avrundas

Johan Wiktorin

Johan Wiktorin,
VD
INTIL Group

Ann-Marie Löwinder

Anne-Marie Eklund Löwinder

Partners

Founder / Organizer
NyTeknik Education, logo
CONTENT PARTNER
Intil
Premium Partner
Tehtris
Strategic partner
Industry Partner
Fortinet
Industry Partner
T2 Data
Industry Partner
Sweco
Industry partner
Asurgent
Industry Partner
Mollitiam
Industry partner
Veriscan
Industry Partner
Thales
panel Partner
panel Partner
network Partner
Network partner
Network partner
Sveriges Ingenjörer
Industry Partner
NetNordic_logo_tbc_RGB

Anmälan

Fysisk medverkan: Pris 5 900 kr

Klicka på knappen nedan så skickas du vidare till utcheckning och betalning. Där kan du även välja antal deltagare du vill anmäla samt lägga in eventuell rabattkod.