Cyber Security: Kritisk Infrastruktur

Cyber Security: Kritisk Infrastruktur

Välkommen på högaktuell konferens!

 

Kritisk infrastruktur och allt om NIS 2!

Det nya geopolitiska läget har påskyndat utvecklingen och tydliggjort att skyddet av kritisk infrastruktur blivit en topprioriterad fråga.

Sektorer som el/energi, transport, bank/finans, digital infrastruktur, hälso/sjukvård, vatten och livsmedel är alla exempel på samhällskritisk infrastruktur som kräver särskilt omsorgsfullt arbete avseende skydd och cybersäkerhet. Informationssäkerhetens komplexitet, gränsöverskridande karaktär och snabba utvecklingstakt kräver strukturerat arbete och effektiv samverkan.

EU-parlamentet godkände i november 2022 NIS 2-direktivet. Syftet är att uppnå en ökad gemensam motståndskraft mot cyberrelaterade hot och medlemsländerna har nu 21 månader på sig att förbereda och implementera de nya delarna.

Hur ser cybersäkerhetsarbetet ut i de olika infrastruktursektorerna? Vad kan sektorerna lära av varandra och vilka behov av samverkan finns? Vad är erfarenheterna av NIS 1 och hur ser planerna ut för implementering av NIS 2?

Syfte och innehåll

Syftet med eventet är att sätta fokus på cyberberedskap- och säkerhet för kritisk infrastruktur och att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika infrastruktursektorer. En särskild vikt kommer också att läggas på affärskontinuitetsperspektivet och implementeringen av NIS 2.

Eventet belyser de olika sektorernas utmaningar och möjligheter, vi lyfter fram goda exempel från införandet av NIS 1 och fördjupar kunskapen om hur du rustar verksamheten genom faserna att förutse, skydda, hantera och återställa. Vi belyser också NIS 2:s kravbild kring riskanalyser, säkerhetspolicies, incidenthantering, kontinuitetsplanering, krishantering, leverantörssäkerhet, mätning av effektivitet och sårbarhetsrapportering m. m.

Konferensdatum: 28 mars

Tid: kl. 09:00-17:00 (kaffe serveras från 08:30)

Lokal: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm.

Hybridevent: För dig som hellre är med på distans så erbjuder vi medverkan online, du väljer alternativ vid registrering.

Arrangör

NyTeknik Education

Content Partner

Intil

Agenda

09:00

Välkommen, introduktion och syfte med konferensen

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Johan WiktorinJohan Wiktorin, rådgivare och cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group. Han har dessförinnan arbetat som omvärldsdirektör vid PwC Cybersecurity och har lång erfarenhet som officer i Försvarsmakten. Johan kommenterar ibland försvars- och säkerhetspolitiska frågor i media och leder Kungl. Krigsvetenskapsakademins delprojekt om vårt Cyberförsvar.

09:30

Omvärldsperspektiv

 • Myndighetsperspektiv
 • Marknadsperspektiv

10:15

Lagstiftning och direktiv – NIS 2

 • Regleringar och direktiv i kombination
 • NIS 2 teori och praktiken
 • Goda exempel från NIS 1

11:00 - Förmiddagskaffe

11:30

Kritisk infrastruktur i fokus

11:30–11:50 El/Energi
11:50–12:10 Transport/Vägtransport
12:10–12:30 Bankverksamhet/Finansmarknadsinfrastruktur

12:30 - Lunch

13:30

Kritisk infrastruktur i fokus, fortsättning

13:30–13:50 Hälso- och sjukvård
13:50–14:10 Livsmedel/vatten
14:10–14:30 Digital infrastruktur/kommunikation

14:30 - Eftermiddagspaus

15:00

Övriga kritiska infrastrukturperspektiv

Under denna punkt fördjupar vi oss i centrala områden så som vaccintillverkning, MedTech-området samt digitala tjänster med stor påverkan.

15:30

Paneldiskussion

16:20

Systemperspektiv

16:50

Sammanfattning

Christian Helgesson, VD för Ny Teknik Education

Christian Helgesson

17:00 - Eventet avslutas

Talare

 • Johan Wiktorin
  Johan Wiktorin Rådgivare och Cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group

Partners

Founder / Organizer

NyTeknik Education

Content Partner

Intil

Målgrupp

Eventet riktar sig till dig som arbetar inom samhällskritiska sektorer med frågor som har bäring på cyberberedskap och -säkerhet som ledare, beställare, ansvarig eller som konsult inom området informationssäkerhet.

Eventet riktar sig till dig som företagsledare, CIO, CISO, objektägare, informationssäkerhetsstrateg, informationssäkerhetspecialist, förvaltningsansvarig, IT-chef, IT-strateg, IT-arkitekt, chefsarkitekt, projektledare, IT-revisor, IT-upphandlare, säkerhetsansvarig eller liknande roller.

Kontakta oss

Projektgrupp för eventet Cybersäkerhet – kritisk infrastruktur:

 • Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
 • Johan Wiktorin, vd och partner, Intil Group
 • Anna Sidén, projektledare, Ny Teknik Education

Kontakt:

Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: +46 733 444 006

 

Anmälan

Missa inte våra ”boka tidigt”-erbjudanden!

Early Bird:
30 % rabatt vid anmälan senast 20 december (ange kod DEC30 vid registrering)
20 % rabatt vid anmälan senast 27 januari (ange kod JAN20 vid registrering)
Ordinarie pris vid anmälan från 28 januari och framåt

Ordinarie pris:
6 900 kr ex moms för medverkan fysiskt
4 900 kr ex moms för medverkan på distans

Rabatter kan inte kombineras.

0