Cyber Security: Kritisk Infrastruktur

Cyber Security: Kritisk Infrastruktur

Välkommen på högaktuell konferens!

 

Kritisk infrastruktur och allt om NIS 2!

Det nya geopolitiska läget har påskyndat utvecklingen och tydliggjort att skyddet av kritisk infrastruktur blivit en topprioriterad fråga.

Sektorer som el/energi, transport, bank/finans, digital infrastruktur, hälso/sjukvård, vatten och livsmedel är alla exempel på samhällskritisk infrastruktur som kräver särskilt omsorgsfullt arbete avseende skydd och cybersäkerhet. Informationssäkerhetens komplexitet, gränsöverskridande karaktär och snabba utvecklingstakt kräver strukturerat arbete och effektiv samverkan.

EU-parlamentet godkände i november 2022 NIS 2-direktivet. Syftet är att uppnå en ökad gemensam motståndskraft mot cyberrelaterade hot och medlemsländerna har nu 21 månader på sig att förbereda och implementera de nya delarna.

Hur ser cybersäkerhetsarbetet ut i de olika infrastruktursektorerna? Vad kan sektorerna lära av varandra och vilka behov av samverkan finns? Vad är erfarenheterna av NIS 1 och hur ser planerna ut för implementering av NIS 2?

Syfte och innehåll

Syftet med eventet är att sätta fokus på cyberberedskap- och säkerhet för kritisk infrastruktur och att stimulera erfarenhetsutbyte mellan olika infrastruktursektorer. En särskild vikt kommer också att läggas på affärskontinuitetsperspektivet och implementeringen av NIS 2.

Eventet belyser de olika sektorernas utmaningar och möjligheter, vi lyfter fram goda exempel från införandet av NIS 1 och fördjupar kunskapen om hur du rustar verksamheten genom faserna att förutse, skydda, hantera och återställa. Vi belyser också NIS 2:s kravbild kring riskanalyser, säkerhetspolicies, incidenthantering, kontinuitetsplanering, krishantering, leverantörssäkerhet, mätning av effektivitet och sårbarhetsrapportering m. m.

Några av våra talare

 • Carl-Oskar Bohlin
  Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar med ansvar för civilt försvar och krisberedskap
 • Anders Gidrup
  Anders Gidrup Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef, Locum AB
 • Victoria Ekstedt
  Victoria Ekstedt Head of Red IT Security Sweden, Vattenfall
 • Julius Nicklasson
  Julius Nicklasson Manager, Intelligence Services, Recorded Future
 • Ulf Larsson
  Ulf Larsson Chief Security Architect, SEB
 • Helena Carell
  Helena Carell Konferensens moderator, Resilla AB

Konferensdatum: 28 mars

Tid: kl. 09:00-17:00 (kaffe serveras från 08:30)

Lokal: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm.

Hybridevent: För dig som hellre är med på distans så erbjuder vi medverkan online, du väljer alternativ vid registrering.

Arrangör

NyTeknik Education

Content Partner

Intil

Premium Partner

Strategic Partners

Industry Partners

Tutus

Panel Partners

Checkpoint

Network Partners

Sveriges Ingenjörer

Agenda

09:00

Välkommen, introduktion och syfte med konferensen

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Helena CarellHelena Carell är konferensens moderator. Helena har en lång erfarenhet av säkerhetsarbete, en bakgrund som yrkesofficer inom försvarsmakten och som säkerhetschef och säkerhetsskyddschef på Vattenfall eldistribution.

Johan WiktorinJohan Wiktorin, rådgivare och cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group. Han har bakgrund som omvärldsdirektör vid PwC Cybersecurity, som officer i Försvarsmakten och leder för närvarande Kungl. Krigsvetenskapsakademins delprojekt om vårt Cyberförsvar.

09:20

Omvärldsperspektiv

09:20 Cyberhoten mot Sverige

Talare: FRA (Försvarets Radioanstalt)

09:45 Den konvergerande hotbilden

Julius Nicklasson, Manager, Intelligence Services, Recorded Future. Julius arbetar tillsammans med några av de största bolagen i Norden för att utveckla deras säkerhetsstrategi genom effektiv användning av underrättelsedata och automatisering.

10:10

Lagstiftning och direktiv – NIS 2

10:10-10:30 NIS2 – Informationssäkerhetens ROT-avdrag?

 • Förväntade förändringar
 • Hur kan vi bidra till en bra reglering?

Robin JönssonTommy Wahlman
Senior konsult
Knowit

10:30-10:55: Hur arbetar banksektorn med säkerhet?

 • Regleringsläget inom finanssektorn med fokus på säkerhet och resiliens
 • Hotbildslandskapet: Vad gör banksektorn gemmensamt? Samverkan med NCSC
 • Digitala bedrägerier, aktuella modus och samverkan med Polisen

Magnus JacobssonMagnus Jacobson
Senior Adviser Cyber Security
Svenska Bankföreningen

Peter GöranssonPeter Göransson
Svenska Bankföreningen

10:55 - Förmiddagskaffe

11:25

Kritisk infrastruktur i fokus

11:25–11:45 El/Energi: Cybersäkerhet i energisektorn 2023 – implementering av regleringskrav och operativa förväntningar

Victoria EkstedtVictoria Ekstedt
Head of Red IT Security Sweden
Vattenfall

11:45–12:05 Ctrl+Alt+Delete – hur bygger vi ett motståndskraftigt digitalt samhälle och hur hanterar vi risker och kommer tillbaka efter storskaliga incidenter?

Victoria Ekstedt

Daniel Akenine
Nationell teknikchef
Microsoft Sweden

12:05–12:25 Bank/Finans: Erfarenheter från en storbank

Ulf Larsson


Ulf Larsson
, Chief Security Architect, SEB

12:25 - Lunch

13:20

Kritisk infrastruktur i fokus, fortsättning

13:20–13:40 Hälso- och sjukvård: Hur tänker region Stockholm kring NIS 2 och hur planerar vi för att efterleva kraven?

Anders Gidrup är säkerhetschef och säkerhetsskyddschef vid region Stockholms fastighetsbolag Locum AB som förvaltar nästan 30% av landets sjukhus. Han har lång erfarenhet av hur man skyddar informationstillgångar vid samhällsviktig verksamhet med betydelse för civilt försvar och ytterst Totalförsvaret. Han har dessförinnan en lång karriär inom försvarsmakten och har även arbetat inom Polismyndigheten.

13:40–14:00 Livsmedel/vatten: En djungel med nya lagstiftningar, ökade krav och en förändrad hotbild! Så här arbetar Nacka vatten och avfall AB för att stärka säkerheten!

 • Säkerhetsskydd vs NIS
 • Införande av LIS

Linda HerkommerLinda Herkommer, IT- och Säkerhetsskyddschef.

Amanda BartakAmanda Bartak, CISO samt biträdande säkerhetsskyddschef.

Tillsammans har de på bolaget etablerat ett strukturerat säkerhetsarbete genom bland annat säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan, upprättat en organisation kopplat till säkerhet, krisledning, GDPR, Informationssäkerhet och IT-säkerhet.

14:00–14:20 The challenge of consolidation – a CISO perspective

Consolidation is essential – Not only from the cost optimization angle, but perhaps more importantly for the aligned outcome of your investments. And most of all, consolidation is essential from a cybersecurity perspective … this talk will get into why many organizations are struggling even before, and unfortunately also during, incidents. Attendees will leave with a perspective on why consolidation is a necessity to deliver on their ambitions.

Linda HerkommerJesper Olsen, CISO, EMEA North, Palo Alto Networks

Åsa EdnerÅsa Edner, Country Manager, Sweden Palo Alto Networks

14:20 - Eftermiddagspaus

14:45

Övriga kritiska infrastrukturperspektiv

14:45 Isolera din aktivitet i en säker miljö – så arbetar HP med ZeroTrust

 • Trender och sårbarheter
 • Aktuella utmaningar i marknaden och hur de hanteras
 • Virtuell isolering

Robin JönssonRobin Jönsson
Tjänstespecialist
HP

15:05 Säkra kommunikationslösningar för ett uppkopplat totalförsvar

Gunnar BergmanGunnar Bergman
Nätchef
Teracom Samhällsnät

15:25

Paneldiskussion

Vilka kundbehov och utmaningar är idag tydligast bland bolag och organisationer?

 • Incidenthantering – tillvägagångssätt, kompetens- och resursfrågan
 • Den svagaste länken – vad är viktigt att tänka på? Hur adresserar och fokuserar man cyberskyddet mot detta?

Mats EkdahlMats Ekdahl
Manager Security Engineers
Check Point

Mats Ekdahl

Roman Cupka
Senior Principal Consultant
Progress Software

15:40

Joel Linngård

15.40: Prevent today for tomorrows threats – real time detection and fast intervention

Joel Linngård, Regional Sales Manager, SentinelOne

16:00

OT-säkerhet i ljuset av NIS2

 • Vad är OT-säkerhet och hur relaterar det till NIS2?
 • Vad är några typiska utmaningarna kring OT-säkerhet och finns det skillnader mellan olika branscher?
 • Vilka är typiska missförstånd kring skillnaderna mellan Informationssäkerhet och säkerhet i cyberfysiska system?
 • Hur tar man tag i sin OT-säkerhet med tanke på NIS2?

Carl-Oskar BohlinMats Karlsson Landré, Lead OT Security Advisor på AFRY, skribent på www.ot-säkerhet.se och med erfarenheter från säkerhetsarbete i kärnkraftsbranschen och en lång rad andra branscher med koppling till OT/ICS/SCADA.

16:20

Sveriges suveränitet?

 • Att leva upp till säkerhetsskyddslagen
 • Metoder för skydd av information

Jens Bohlin

Jens Bohlin
VD
Tutus Data

16:40

Så arbetar regeringen med cyberförsvarsfrågor kopplat till kritisk infrastruktur

Konferensens avslutningstalare!

Carl-Oskar BohlinCarl-Oskar Bohlin, Minister för civilt försvar med ansvar för civilt försvar och krisberedskap.
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

17:00

Sammanfattning

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD för Ny Teknik Education

Helena Carell Helena Carell
Konferensens moderator, Resilla AB

Johan WiktorinJohan Wiktorin,
Rådgivare och cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group.

17:15 - Eventet avslutas

Talare

 • Johan Wiktorin
  Johan Wiktorin Rådgivare och Cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group
 • Tommy Wahlman
  Tommy Wahlman Senior konsult, Knowit
 • Amanda Bartak
  Amanda Bartak CISO samt biträdande säkerhetsskyddschef, Nacka vatten och avfall AB
 • Daniel Akenine
  Daniel Akenine Nationell teknikchef, Microsoft Sweden
 • Åsa Edner
  Åsa Edner Country Manager, Sweden Palo Alto Networks
 • Linda Herkommer
  Linda Herkommer IT- och Säkerhetsskyddschef, Nacka vatten och avfall AB
 • Robin Jönsson
  Robin Jönsson Tjänstespecialist, HP
 • Anders Gidrup
  Anders Gidrup Säkerhetschef och säkerhetsskyddschef, Locum AB
 • Roman Cupka
  Roman Cupka Senior Principal Consultant, Progress Software
 • Joel Linngård
  Joel Linngård Regional Sales Manager, SentinelOne
 • Victoria Ekstedt
  Victoria Ekstedt Head of Red IT Security Sweden, Vattenfall
 • Peter Göransson
  Peter Göransson Svenska Bankföreningen
 • Mats Karlsson Landré
  Mats Karlsson Landré Lead OT Security Advisor, AFRY
 • Julius Nicklasson
  Julius Nicklasson Manager, Intelligence Services, Recorded Future
 • Carl-Oskar Bohlin
  Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar med ansvar för civilt försvar och krisberedskap
 • Gunnar Bergman
  Gunnar Bergman Nätchef, Teracom Samhällsnät
 • Jesper Olsen
  Jesper Olsen CISO, EMEA North, Palo Alto Networks
 • Helena Carell
  Helena Carell Konferensens moderator, Resilla AB
 • Ulf Larsson
  Ulf Larsson Chief Security Architect, SEB
 • Christian Helgesson
  Christian Helgesson CEO, Ny Teknik Education
 • Mats Ekdahl
  Mats Ekdahl Manager Security Engineers, Check Point
 • Jens Bohlin
  Jens Bohlin VD, Tutus Data
 • Magnus Jacobson
  Magnus Jacobson Senior Adviser Cyber Security, Svenska Bankföreningen

Partners

Founder / Organizer

NyTeknik Education

Content Partner

Intil

Premium Partner

Strategic Partner

Strategic Partner

Strategic Partner

Strategic Partner

Industry Partner

Tutus

Industry Partner

Panel Partner

Checkpoint

Panel Partner

Network Partner

Network Partner

Network Partner

Network Partner

Network Partner

Sveriges Ingenjörer

Network Partner

Målgrupp

Eventet riktar sig till dig som arbetar inom samhällskritiska sektorer med frågor som har bäring på cyberberedskap och -säkerhet som ledare, beställare, ansvarig eller som konsult inom området informationssäkerhet.

Eventet riktar sig till dig som företagsledare, CIO, CISO, objektägare, informationssäkerhetsstrateg, informationssäkerhetspecialist, förvaltningsansvarig, IT-chef, IT-strateg, IT-arkitekt, chefsarkitekt, projektledare, IT-revisor, IT-upphandlare, säkerhetsansvarig eller liknande roller.

Kontakta oss

Projektgrupp för eventet Cybersäkerhet – kritisk infrastruktur:

 • Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
 • Johan Wiktorin, vd och partner, Intil Group
 • Anna Sidén, projektledare, Ny Teknik Education

Kontakt konferensens innehåll:

Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: +46 733 444 006

Kontakt för partnersamarbeten:

Sofia Helldén
E-post: sofia.hellden@nyteknikeducation.se

Stina Larsson
E-post: stina.larsson@nyteknikeducation.se

Anmälan

Pris:
6 900 kr ex moms för medverkan fysiskt
4 900 kr ex moms för medverkan på distans

Rabatter kan inte kombineras.

EVENTLOKALEN NÄSTAN FULLBOKAD – YTTERLIGARE NÅGRA FYSISKA PLATSER SLÄPPTA!

Intresset för detta event har varit massivt och eventlokalen är nu nästan fullbokad. Vi kan boka in ytterligare 10 deltagare till konferenslokalen, skicka ett mail till Alice Hellman på Ny Teknik Education vid intresse.

Vi arrangerar dock också detta som ett hybridevent vilket innebär att du är välkommen som deltagare på distans online. Vi har redan en stor grupp som medverkar på distans från runt om i Sverige – välkommen du också!

FÖR DIG SOM HAR PARTNERKOD
Anmäl dig HÄR. Fyll i koden i fältet för Rabattkod och registrera dig. Du blir då tilldelad din reserverade plats i eventlokalen.

0
NyTeknik Education

Gå 3 betala för 2-rabatt på alla våra kurser!

Fler som vill gå samma kurs? Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

 

Spana in vårt kursutbud här!

You have Successfully Subscribed!