In Inspiration

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den europeiska Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det nya EU-direktivet anger på vilket sätt man får samla in, lagra och behandla personuppgifter.

För Edlegio är det i allmänhet en självklarhet att till fullo följa all lagstiftning och i synnerhet de nya regler som anges i Dataskyddsförordningen (GDPR). Inte minst för att värna om våra kunders och samarbetspartners förtroende samt också de säkerhetsaspekter som kan kopplas till hanteringen av personuppgifter. Nedan finner du en kortfattad text som beskriver hur vi ser på insamling, lagring och behandling av personuppgifter, rättslig grund samt en länk till vår uppdaterade och mer utförliga policy om personuppgifter.

Edlegio är ett utbildningsföretag som arrangerar kurser, utbildningar, events och dylikt för professionella individer direkt kopplat till deras yrkesroll. Vi riktar oss uteslutande mot professionella individer (så kallade ”Business-to-Business”-målgrupper, B2B) och inte mot privatpersoner (B2C). I de fall vi kommunicerar med våra målgrupper via digital kommunikation (exempelvis e-post) så rör vårt innehåll uteslutande relevanta nyheter, affärsinformation och erbjudanden om kompetensutveckling, inspiration och events med direkt koppling till målgruppens yrkesutövning.

Enligt den svenska tolkningen av GDPR så har man då rätt att rikta information och kommunikation (exempelvis via e-post) till en person i dennes yrkesroll så länge som innehållet är relevant för den professionella yrkesutövningen. I dessa fall krävs inte samtycke, vi använder istället berättigat intresse som rättslig grund.

Vi använder den rättsliga grunden berättigat intresse i vår digitala kommunikation vilket också är helt i enlighet med god sed och med Swedmas etiska regler. I dessa fall är integritetsintrånget att anse som ringa.

Du har självklart alltid rätt och möjlighet att avregistrera dig från vår digitala kommunikation, och du kan också kontakta oss om du vill att vi avregistrerar dig. Tveka inte att kontakta oss för eventuella frågor rörande vår policy om personuppgifter.

Här läser du mer om Edlegios uppdaterade och mer utförliga policy om personuppgifter.

0
NyTeknik Education

Gå 3 betala för 2-rabatt på alla våra kurser!

Fler som vill gå samma kurs? Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten.

 

Spana in vårt kursutbud här!

You have Successfully Subscribed!