In Inspiration

FEM STEG TILL EFFEKTIVA TEAM Att bygga en framgångsrik konsultorganisation handlar till stor del om att bygga individer och team. En verksamhet som i så hög grad är beroende av människor ställer stora krav på ledarskapet. Att balansera denna insikt mot försäljning och löpande leverans är något som du som ledare har att hantera. Läs mer…

 

MODERN ANALYTICS Den digitala transformationen omdefinierar branscher och marknader, förändrar yrkesroller och vi ser nya sätt att lösa gamla problem växa fram. Analytics är en viktig pusselbit för att förstå den nya terrängen och staka ut vägen framåt för moderna verksamheter. Läs mer…

0