Framtidens Elektromobilitet

Framtidens Elektromobilitet

Elektrifieringen av transportsystemet – utvecklingen går svindlande fort!

Sverige har en lång historia av framgångsrika bolag inom fordonsindustrin. Det arvet, den nedärvda kunskapen, den industriella strukturen i Sverige och en gynnsam innovationsmiljö har gjort att vi nu ser ett nytt urstarkt svenskt ”elektrifieringsunder” inom mobilitet.

Det elektrifierade transportsystemet sträcker sig från tung vägtransport, till personbilar, tåg, färjor och båtar bara för att nämna några applikationsområden. Därpå skapas infrastruktur i form av laddsystem och elektriska drivlinor och lagringslösningar för energi. Utvecklingen går svindlande fort!

Syfte med eventet och målgrupp

Syftet med det digitala eventet Framtidens elektromobilitet är att fördjupa oss i och inspireras av aktuella applikationer inom olika segment, få djupare förståelse för möjligheter och utmaningar i framtidens transportsystem, om energi, laddning och lagring och andra infrastrukturfrågor samt om lagstiftning, policys och standards.

Eventet riktar sig till dig som är verksam i någon del av vårt transportsystem. Exempelvis CxO:s för bolag i transport-, logistik-, fordons, energi- eller liknande branscher, tekniska chefer och utvecklingschefer, ingenjörer, exporter och konsulter, diverse roller inom IT och digitalisering, affärsutvecklare, hållbarhetschefer, investerare och startups.

Välkommen till ett högaktuellt event för dig som har ett yrkesmässigt intresse för utvecklingen av morgondagens elektrifierade transportsystem!

Datum: 10 november

Tid: kl. 09:00-17:00

Format: Digitalt event

Founding Partner and Organizer

NyTeknik Education

Founding Partner

Forever

Agenda

09:00

Välkommen!

Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education och Pontus Cerin, moderator, docent Linköpings Tekniska Högskola

09:15

Omvärld och systemperspektiv

 • Framtidens elektriska mobilitetslösningar och dess roll i energisystemet
 • Teknologiska utvecklingstrender
 • Lagstiftning och direktiv – EU:s omställning till en hållbar ekonomi

Medverkande föreläsare: Energimyndigheten m. fl.

10:00

Tunga transporter – vägtransport, spårbunden trafik och flyg

 • Kamp mellan teknologier – batterilösningar, vätgas eller elmotorvägar
 • Exempel på företag som gjort olika vägval
  • Omställning befintliga aktörer
  • Nya utmanare på marknaden

Medverkande föreläsare: Volta Trucks m fl.

10:45 - Förmiddagskaffe

11:15

Personbilar – produktion, batterier, autonoma fordon och laddning

 • Produktionsmässiga utmaningar – utvecklingen av nya fordonsarkitekturer
 • Utvecklingen av batteritekniken
 • Autonoma fordon

12:00 - Lunchbreak

13:00

Nya fordonssegment – applikationer, affärsmodeller och transportlösningar i städer

 • Båtar och fartyg, flygande farkoster/eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing), lätta stadsfordon m fl.
 • Affärsmodeller och nya transportlösningar i städer

Medverkande föreläsare: CAKE m. fl.

13:45

Parallella Breakout Sessions

 • Breakout Session 1: Vilken kunskap behöver framtidens ingenjörer?
 • Breakout Session 2: Autonoma system – vilka konsekvenser får nästa utvecklingssteg av fordon?
 • Breakout Session 3: Kampen om tekniska vägval – samspel mellan policyskapare, marknad och tekniska förutsättningar
 • Breakout Session 4: Cirkulära affärsmodeller – elektrifieringens möjligheter och utmaningar

14:15

Paneldiskussion – hur löser vi energiutmaningen när Sveriges fordonspark blir elektrifierad?

14:45 - Eftermiddagskaffe

15:15

Elfordonens energilösningar och drivlinor

 • Battericellstillverkning
 • Effektiva lösningar – kylsystem, effektiva elmotorer
 • Återvinning av batterier

16:00

Laddinfrastruktur

 • Laddnätverk i städer
 • Tvåvägsladdning – till fordon/från fordon till elnät
 • Effektproblematiken
 • Applikationer
 • Energibolagens affärslösningar

16:45

Summering och avslutning

Christian Helgesson, VD för Ny Teknik Education, Pontus Cerin, docent vid Linköpings universitet samt Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro universitet avslutar dagen.

17:00 - Eventet avslutas

Talare

Partners

Founding Partner and Organizer

NyTeknik Education

Founding Partner

Forever

Kontakta oss

Projektgrupp för eventet Framtidens elektromobilitet:

 • Pontus Cerin, docent, Linköpings Tekniska högskola
 • Tommy Borglund, biträdande professor, Örebro universitet samt partner, Forever Sustainable
 • Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
 • Anna Sidén, projektledare, Ny Teknik Education

Kontakt:
Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: 0733-44 40 06

Anmälan

0