Product Management

7 verktyg för framgångsrik produktledning – kostnadsfritt webinar 26 januari

Du som arbetar som produktchef, produktledare eller i produktledningsteamet vet att ett strukturerat arbetssätt leder till ökade förutsättningar att nå framgång i arbetet. Under webinariet inspirerar vi kring 7 centrala framgångsfaktorer.

Mer info och registrering »

0