In Inspiration

Fem tips för ett kundorienterat arbetssätt

Utmaningen hos de allra flesta är att släppa ögonen från sitt erbjudande och sätta sig in i hur kundernas verksamhet fungerar. Först efter att man förstått kundens perspektiv och verkliga behov så är man redo för att fundera på hur kunderna kan stöttas och hur din organisations erbjudande bör utformas. Det handlar om att vara genuint nyfiken på kundernas verklighet! Men hur går detta till i praktiken? Våra experter förklarar i en artikel på tidningen Ny Tekniks webbsida!

Läs hela artikeln på Ny Teknik »

0