Ser du ett behov av att utveckla företagets, koncernens eller organisationens medarbetare inom ett särskilt kompetensområde som är strategiskt viktigt för er verksamhet?

Vi skräddarsyr kurser och kompetensutvecklingsinsatser som tar sin utgångspunkt i er verklighet – i er organisation, i era möjligheter och utmaningar samt i ert kompetensbehov. Oftast så är de företagsinterna kurser vi arrangerar för kunder en mix av onlinebaserade kursmoment, traditionella lärarledda kursdagar och rikligt med praktisk övning.

Den pedagogiska mixen möjliggör kompetensutrullningar i större organisationer på ett kostnadseffektivt sätt och med samma kvalitet överallt. Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner i såväl Sverige som internationellt.

Tveka inte att kontakta Ny Teknik Education för en personlig dialog på info@NyTeknikEducation.se eller på telefon 08-796 66 50.

Företagsinterna utbildningar

0