Företagsintern utbildning – skräddarsydd för er!

Kompetensutveckla hela teamet!

Vi skräddarsyr kurser och kompetensutvecklingsinsatser som tar sin utgångspunkt i er verklighet – i er organisation, i era möjligheter och utmaningar samt i ert kompetensbehov. Oftast så är de företagsinterna kurser vi arrangerar för kunder en mix av onlinebaserade kursmoment, traditionella lärarledda kursdagar och rikligt med praktisk övning.

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner i såväl Sverige som internationellt.

Exempel på företagsinterna program

KUND: Järfälla Kommun
PROJEKT: Ny Teknik Education levererade en företagsintern kurs hos Järfälla Kommun med fokus på det nya EU direktivet för hållbarhetsrapportering -Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

KUND: Cargotec/Kalmar Global
PROJEKT: Ny Teknik Education utbildade en kursgrupp i en skräddarsydd företagsintern version av utbildningen Systems Engineering & Lifecycle Management i företagets egna lokaler i Ljungby.

KUND: Hitachi Energy
PROJEKT: Ny Teknik Education utbildade en stor internationell grupp i en företagsintern skräddarsydd kurs om hur man skapar kundinsikt såväl online som i företagets egna lokaler i Ludvika.

KUND: Rittal Scandinavia
PROJEKT: Ny Teknik Education utbildade en företagsintern grupp i en skräddarsydd version av kursen Certifierad anbudsgivare dels online och dels i företagets lokaler i Ängelholm.

Kontakta oss!

Tveka inte att kontakta Ny Teknik Education för en personlig dialog på info@nyteknikeducation.se eller på telefon 0733-444 006.

Företagsinterna utbildningar
NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!