Hitta nya affärsmöjligheter med 5G

Författare:

|

Datum:

|

5G Business Summit Stockholm 2019Med 5G runt hörnet är vi på väg in i en än mer uppkopplad värld. Femte generationens mobiltelefoni innebär snabbare och mer tillförlitlig uppkoppling vilket medför många nya affärsmöjligheter.

För att belysa 5G:s fulla kapacitet anordnar Edlegio i samarbete med NyTeknik och Affärsvärlden konferensen 5G Business Summit i Stockholm den 22 – 23 maj.

– Det ligger rätt i tiden att börja titta på de kommersiella möjligheterna med 5G nu. 5G kommer ha en stor inverkan på hur verksamheter fungerar i hela världen framåt. Många konferenser tittar idag på tekniken bakom 5G, men vi kommer att gå in mer på tillämpningar i olika branscher och på samhällsnivå, säger Henrik Abramowicz, som tilllsammans med Edlegio är initiativtagare till 5G Business Summit.

5G-nätet kommer att möjliggöra högre datahastigheter, minskade fördröjningar, lägre energiförbrukning, lägre kostnader och högre systemkapacitet. Bland annat spås tekniken innebära en ökning av IoT-teknologi (Internet of Things) inom olika branscher. 5G bidrar med den infrastruktur som behövs för att transportera stora mängder data och stödja flera uppkopplade enheter parallellt.

– Vi ser hur 5G kommer att underlätta för många branscher. Inom transportsektorn kommer man att använda 5G för att hantera autonoma bilar som behöver vara konstant uppkopplade för att vara säkra. Tillverkningsindustrin kommer kunna öka sin produktivitet när uppkopplad IoT-teknik blir mer tillförlitlig, menar Henrik Abramowicz.

5G Business Summit är utformad för att ge en grundförståelse och konkreta verktyg för att utveckla nya affärsmöjligheter kopplade till användandet av 5G. Under två dagar kommer talare och workshop-ledare att gå igenom hur olika branscher kan dra fördel av 5G-tekniken, så som tillverkningsindustrin, transportsektorn, sjukvården och media.

– Många har frågor kring hur snabbt 5G kommer att utvecklas och hur det faktiskt kan tillämpas inom olika branscher. 5G kommer att innebära en ökad digitalisering av samhället i stort. Som företag eller samhällsorgan är det viktigt att förstå 5G:s fulla potential och börja planera strategiskt för att inte riskera att hamna på efterkälken, menar Henrik Abramowicz.

Program under konferensen

Konferensen hålls på engelska och har ett internationellt perspektiv där man diskuterar 5G:s kapacitet i hela Europa. Första dagen kommer att bjuda på en rad inspirationsföreläsningar och konkreta case kring tillämpningar från företag, akademi och samhälle.

Kenneth Wallstedt från Ericsson kommer prata om hur 5G kan underlätta och digitalisera affärer. Markus Dillinger från Huawei och Karolina Bjurehed från Volvo Cars har varsitt föredrag där de kommer att lyfta olika perspektiv kring vad 5G innebär för uppkopplade bilar. Nokias Volker Ziegler kommer ge exempel på ett antal faktiska tillämpningar av 5G. Olle Gelin från Skogforsk kommer koppla nyttan med 5G till skogsbruksindustrin.

Efter lunch äger en paneldebatt rum där 5G kommer att diskuteras ur ett makroekonomiskt perspektiv. Panelen kommer bland annat diskutera hur 5G-teknik kan leda till ökad tillväxt och nya jobb i samhället. Paneldeltagare är Marie Wall från Näringsdepartementet, Helena Nordman-Knutsson från Hallvarsson & Halvarsson, Colin Willcock från The 5G Infrastructure Association och Peter Stuckmann från Europakommissionen.

– 5G-infrastrukturen kommer bli den uppkopplade världens motor framåt och möjliggöra många nya affärsmodeller, processer och partnerskap. Vi har samlat en rad talare från olika industrier och perspektiv för att belysa affärsmöjligheterna med 5G för att ge besökare en så bred förståelse som möjligt, berättar Henrik Abramowicz.

Konferensens andra dag kommer att bestå av olika workshops där man kan fördjupa sig mer i specifika tillämpningsområden. Teman för dagen kommer bland annat vara uppkopplade fordon, tillverkningsindustrin och stadsförvaltning kopplad till 5G. Under dagen kommer deltagare få jobba i team tillsammans med en business coach för att öka sin förståelse för konkreta tillämpningar av 5G inom ett specifikt område.

Läs mer och köp biljetter till 5G Business Summit – Driving Transformation som äger rum den 22 – 23 maj på Electrum i Kista strax utanför Stockholm.

With 5G around the corner, we are entering an even more connected world. The fifth generation of mobile telephony means faster and more reliable connectivity, which leads to many new business opportunities. To highlight 5G’s full capacity, Edlegio, in collaboration with NyTeknik and Affärsvärlden, organizes the 5G Business Summit conference in Stockholm on May 22-23 (more information in English here).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.