In Inspiration

I mängder av applikationer som våra företag tillverkar och som vi som konsumenter använder så ingår det datasystem som är helt affärs- eller säkerhetskritiska. Det får helt enkelt inte gå fel. Exempel på sådana system används i bilar, tåg, kärnkraftverk, på sjukhus eller börser. Det är lätt att föreställa sig att fel i dessa system kan resultera i betydande förluster av tillgångar samt orsaka allvarlig skada på miljö eller till och med människoliv. För att motverka dessa risker läggs stora resurser på att göra dessa system feltoleranta, det vill säga att man säkerställer att de är säkra.

För att orientera oss i detta ämne så tog vi ett samtal med Behrooz Sangchoolie som är expert på feltoleranta system på RISE samt docent i datavetenskap från Chalmers Tekniska Högskola. Behrooz är också lärare i Ny Teknik Educations kurs Feltoleranta samhällskritiska datasystem som går i oktober 2023.

— Säkerhetskritiska system integreras i vårt dagliga liv i en snabbare takt än någonsin tidigare. Även om tillverkarna av dessa system skulle vilja få ut dessa system på marknaden så snart som möjligt, är det en stor utmaning att utvärdera och testa dem noggrant och se till att de är feltoleranta i samma takt som de utvecklas, säger Behrooz Sangchooli.

Behrooz Sangchoolie
0