Hydrogen Summit 2024 – 2023 blev fullsatt, nu kör vi igen!

Vätgas utgör en central del i diskussionen om såväl hållbar energi som framtidens affärsmodeller. Med dess potential att fungera som en ren och effektiv energibärare röner vätgas starkt intresse från både offentliga och privata sektorer världen över.

Några av de största svenska industriinvesteringarna på senare tid baseras på vätgasens roll i processen. Och intresset inom bl. a tillverkningsindustri, jordbruk, energiföretag, fordonsindustri, fastighetsbransch, myndigheter och hos investerare är massivt.

I EU:s vätgasstrategi har man satt som mål producera 10 miljoner ton förnybar vätgas i EU fram till 2030, men hur ska vi agera för att möta detta mål? Hur ska vätgasinfrastrukturen se ut, hur bygger vi partnerskap, hur ser de ekonomiska incitamenten ut och hur ser den optimala finansieringsmodellen ut för denna typ av projekt?

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen är att samla experter, beslutsfattare och intressenter inom vätgassektorn för att utforska och främja en diskussion om vätgasområdets utveckling – utbyggnad, infrastruktur, användning, finansiering, pågående projekt och andra högaktuella frågeställningar.

Målgrupp

Eventet riktar sig till dig som exempelvis arbetar inom följande segment, branscher eller roller:

 • Industriföretag – industriella processer
 • Energibolag – reservkraft, nätstabilitet, förnybar energiproduktion
 • Fordonssektorn
 • Logistik / Transport
 • Kommunala aktörer – exempelvis näringslivschefer och miljöhandläggare
 • Aktörer som berörs av EUs taxonomi – exempelvis hållbarhetschefer/ansvariga på företag, utredare och handläggare inom kommun och tillsynsmyndigheter eller strategiska beslutsfattare inom regionerna
 • Investerare, ägare eller styrelser

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av moderatorerna Helen Wittesjö och Christian Helgesson.

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Helén Wittesjö

Helén Wittesjö
Vätgasansvarig,
DalaVind

Reality Check – vart står vätgasmarknaden idag? 

 • Hur ser det ekonomiska läget ut idag och vad innebär det?
 • Var ska vi få vår energi från?
 • Hur har utvecklingen sett ut under det senaste året?
Lars Andersson

Lars Andersson
Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas,
Energiföretagen

Strategisk energiförsörjning med vätgas som nyckel

Ibrahim Baylan

Ibrahim Baylan,
Särskild rådgivare, (fd näringsminister 2019-2021 och energiminister 2014-2019),
InnoEnergy

Behovet av robust infrastruktur – Hur bygger vi den, och vilka är dess utmaningar och möjligheter?

Energimyndigheten

Finansiering och partnerskap

Hur designar och bygger man stora projekt?

Paneldiskussion: Vätgasinfrastruktur – hur ska vi realisera våra ambitioner?

Maria Nilsson Öhman
Sustainability Affairs Specialist
DHL Freight

Maria Nilsson Öhman
Sustainability Affairs Specialist
DHL Freight

Investeringsstöd som stödjer den gröna omställningen

Carl Mikael Strauss
Enhetschef,
Naturvårdsverket, Klimatklivsenheten för Industri

3 år med Hydrobust

 • Praktiska slutsatser från 3 års vätgasproduktion
 • Vilka hinder finns för en snabb utbyggnad av vätgas?
 • Möjligheter till ett robust och grönt samhälle

Kent Tillberg
Förvaltningschef,
Sjöbohem

Ett rikstäckande tankstationsnätverk 2025

 • Vätgasen som möjliggörare av tunga och långa transporter
 • Ett nätverk som bryter moment 22
 • Styrmedel bestämmer takten
peter-ena

Peter Enå
CEO,
Hydri

En ”gigafabrik” för ledande industriella elektrolysörer för grön vätgasproduktion

Christer Wikner
CEO,
Metacon

Paneldiskussion: Hur ser framtidens värdekedja inom vätgasbranschen ut?

Staffan Sandblom
Head of Hydrogen Development,
Fortum

Distribuerad grön vätgasproduktion för omställningen av transportsektorn

Tobias Nylander
Bygg- och utvecklingschef,
Rabbaldshede Kraft

Konferensen avslutas

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD
Ny Teknik Education

Helén Wittesjö

Helen Wittesjö
Vätgasansvarig,
DalaVind

Partners

Founder / Organizer
NyTeknik Education, logo
Content Partner
Dalavind, logo
Industry Partner
Panel Partner
Network Partner
Sveriges Ingenjörer
NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!