Industriell AI

Välkommen på en högaktuell konferens

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap har industriell artificiell intelligens (AI) blivit en avgörande faktor för att driva innovation och effektivitet inom olika industrier. Med förmågan att analysera stora mängder data och generera insikter och förutsägelser på ett sätt som tidigare var otänkbart, erbjuder AI en enorm potential för att transformera företag och industriella processer.

Syfte och innehåll

Samtidigt medför användningen av AI också utmaningar när det gäller data governance, etiska aspekter, samspelet mellan människa och teknik samt kompetensutveckling.

Ny Teknik Educations konferens Industriell AI – The Perfect Storm lyfter fram best practice, affärspotential, strategi och den senaste utvecklingen inom området för att inspirera och skapa förutsättningar för att navigera den industriella AI-eran på ett framgångsrikt sätt.

Konferensdatum: 5 december 2023

Tid: 09:00-17:00

Lokal: Blique by Nobis, Gävlegatan 18, Stockholm

Partners

Founder / Organizer

NyTeknik Education

Content
Partner

Efeso

Industry Partner

Agenda

09:00

Välkommen och introduktion

Konferensen inleds av Christian Helgesson.

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Tobias ErikssonTobias Eriksson,
Managing Director Nordics,
EFESO

09:30

The Perfect Storm – blixtsnabb teknikutveckling, regelverk och internationell utblick

 • AI, data och robotics – Ny teknik utvecklas i svindlande takt, men vad innebär det för näringslivet?
 • EU-regleringar och EU:s övergripande AI strategi
 • Sverige i förhållande till omvärlden – Hur ligger vi till?

Fredrik Heintz,
Professor, Ordförande i svenska AI-sällskapet, Ledamot i Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin, Föreståndare för WASP,
Linköpings Universitet

10:00

Technical end-to-end architecture as a strategic lever for AI development

 • Horizontal and vertical integration – to access all data in real time
 • IT/OT architecture – how do we get maximum power out of AI?
 • Data governance – how can we maximize data, and who owns it?

Gernot Schäfer,
Partner,
ROI EFESO

10:30

Samspelet mellan människa och teknik

 • Vad kan människor utrustade med AI uppnå?
 • Hur kan ett samarbete mellan AI och människa optimera processerna?
 • Vad händer när människan blir överflödig?

11:00 - Förmiddagskaffe

11:30

Rollen av AI i värdekejdan

 • Hur gör vi data tillgänglig i hela värdekedjan?
 • Genombrott inom demand planning med hjälp av AI

12:30 - Lunch

13:30

AI inom underhåll

 • Hur AI kommer att revolutionera förebyggande prediktivt underhåll
 • AIs påverkan på operatörsunderhåll (Autonomous Management) och specialistunderhåll

14:30 - Eftermiddagspaus

15:30

Paneldiskussion: Kompetensutveckling inom AI

 • Varför alla dina medarbetare bör förstå AI basics och hur du når dit
 • Hur får vi medarbetare att använda AI i versamhetsutvecklings-arbetet i våra industriella processer?

16:00

16:00 Digital tvilling: AI inom virtuell simulering

 • AIs roll inom optimering av den fysiska verksamheten i den virtuella världen.

17:00

Konferensen avslutas

Christian HelgessonChristian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

17:10 - Eventet avslutas

Talare

 • Gernot Schäfer
  Gernot Schäfer Partner, ROI EFESO
 • Tobias Eriksson
  Tobias Eriksson Managing Director Nordics, EFESO
 • Fredrik Heintz
  Fredrik Heintz Professor vid Linköpings Universitet, Ordförande i svenska AI-sällskapet, föreståndare för WASP
 • Christian Helgesson
  Christian Helgesson CEO, Ny Teknik Education

Syfte & Målgrupp

Syftet med konferensen är att få en djupare förståelse för teknisk utveckling, utmaningar, tillämpning och affärspotential av AI inom olika industrier och industriella processer. Genom insikter, verktyg, nätverksmöjligheter och dialog driver eventet framsteg och innovation inom området.

Konferensen riktar sig till en bred målgrupp av yrkesverksamma inom området industriell AI och digitalisering av industriella processer, såsom:

 • CTO, teknikchefer, ingenjörer m fl
 • Produktionschefer, supply chain-chefer, underhållschefer m fl
 • CIO, IT-chefer, IT-projektledare, AI-arkitekter och andra IT-målgrupper
 • Företagsledning
 • Affärsutvecklare, projektledare, konsulter, forskare
 • Investerare, ägare, styrelseledamöter
 • Eller andra liknande målgrupper med ett strategiskt eller operativt intresse för industriell AI

Kontakta oss

Styr-/arbetsgrupp:
Christian Helgesson, vd, Ny Teknik Education
Vilma Burman, projektledare, Ny Teknik Education
Tobias Eriksson, Managing Director Nordics, EFESO

Kontakt konferensens innehåll:

Christian Helgesson
E-post: christian.helgesson@nyteknikeducation.se
Telefon: +46 733 444 006

Kontakt för partnersamarbeten:

Sofia Helldén
E-post: sofia.hellden@nyteknikeducation.se

Stina Larsson
E-post: stina.larsson@nyteknikeducation.se

Anmälan

Fysisk medverkan:
Pris 6 900 kr

Digital medverkan:
Pris 4 900 kr

Följ om du vill medverka fysiskt på plats eller digital. Klicka på knapparna nedan så skickas då vidare till utcheckning och betalning. Där kan du även välja antal deltagare du vill anmäla samt lägga in din eventuella rabattkod.

Anmälan Fysiskt » Anmälan Digitalt »

0