En ny rapport från Sveriges Ingenjörer (juni 2022) visar att omkring 12 000 ingenjörer per år planerar att vidareutbilda sig för att komplettera sina kunskaper i takt med den senaste utvecklingen. Den nya tiden ställer nya krav på våra verksamheter, vår affär, våra medarbetare och våra ledare. Visionen är hållbar och ansvarsfull tillväxt i ett gränsland mellan teknik och affär som utvecklas i en svindlande takt.

Men hur skapar man egentligen förändringsförmåga att navigera och ta sig ut som vinnare i tider av snabb och teknisk omställning? Precis detta arbetar Alexander Novella med, managementkonsult och partner på Responsible Growth Global samt kursledare i Ny Teknik Educations utbildning Mangagementprogram för ingenjörer – hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär.

Hur arbetar man med modernt management när man kommer från ett teknikhåll och hur leder man en verksamhet i den snabbföränderliga värld vi lever i nu? 
”Att välja att ta ansvar är att välja tillväxt. Bolag som tar ansvar och växer med hänsyn taget att inte utarma våra planetära resurser är en dubbel vinnare. Dels för att ansvarsfulla företag kommer att vara relevanta för de kundsegment som växer mest nämligen dom som bryr sig. Samt att bolag som tar ansvar inte gör det på bekostnad, relativt sätt, på kommande generationers framtid” säger Alexander Novella.

Hur tycker du att en ingenjör som stagnerat i sin roll bör göra för att komma vidare? Hur kan de utveckla sina kompetenser, exempelvis inom management och hållbar tillväxt? 
”Affärsutveckling inom teknikintensiva företag är idag mer fokuserad på lönsam tillväxt i jämförelse med hur det var för bara 9 månader sen. Värderingar på bolag slaktas och riskviljan har minskat signifikant, inte minst för bolag som fokuserat på tillväxt utan att vara i närheten av lönsamhet. Denna omställning sätter fokus på sunt förnuft, gott affärsmannaskap och ökar kravet på att nyttja sina resurser effektivt som i sin tur driver behovet av ökat kundfokus, nyttjande av teknik, skapa hållbara affärsmodeller och samarbete tvärfunktionellt. Att bygga lönsamma och ansvarsfulla bolag är hippt igen”.

Även Kristina Närman, ledarskapskonsult och kursledare, arbetar med att utveckla och stärka det distribuerade ledarskap som krävs för att organisationen ska kunna möta framtidens utmaningar i en snabbrörlig värld.

Hur kan vi använda ledarskap som verktyg för att stimulera innovation och hållbar tillväxt i våra organisationer?
”Ledarskapet i moderna organisationer omfattar betydligt fler än den formella ledaren. För att vi ska hänga med i den snabba förändringstakten måste vi ha ett distribuerat ledarskap där många vill, vågar och förmår fatta beslut om verksamhetens utveckling. Vi behöver stärka varje persons individuella ledararskap för att frigöra verksamhetens innovationskraft och stimulera hållbar tillväxt.

Den formella ledaren får en mycket viktig uppgift i att skapa förutsättningar för detta genom att säkerställa rätt strukturer, en utvecklingsorienterad kultur och regelbundna möjligheter att träna ledarskapsförmågor.”

Vilka är dina ”topp 3”-tips till ingenjörer som vill utvecklas inom områdena ledarskap och affär?
1. Berätta om det du vill!
”Det låter trivialt men är något vi ofta glömmer bort. Bara för att vi har tänkt något, vet inte alla andra om det. Berätta för din chef, dina kollegor, HR, dina vänner…du vet aldrig var möjligheten uppenbarar sig!”

 2. ”Skugga” personer du inspireras av!
”Se till att lära av andra! Följ intressanta personer på Linkedin, ät lunch med kollegor du kan lära av, delta i relevanta nätverk osv.”

 3. Ta alla chanser till kompetensutveckling inom området!
”Gå kurser, läs böcker, lyssna på poddar – och glöm inte att reflektera så att du bildar dig din egen uppfattning!”
Inte bara experter i branschen vittnar om att mer gränsöverskridande kunskap behövs. Ny Teknik tog tillfället i akt och gjorde en enkätundersökning om hur ingenjörer ser på framtidens management och kompetensbehov. En ingenjör i undersökningen säger:

’’Jag tror starkt på att gränslandet mellan teknik och affär är nyckeln till ett framgångsrikt och framtidssäkert företag. Att hjälpa företag med just detta är något som jag ser som framtiden och skulle vilja jobba med.’’

En annan ingenjör i undersökningen menar att:

’’Som ingenjör arbetar vi inom kunskapsintensiva miljöer med snabb omväxling och teknikskiften. Ingenjörer och ledare behöver vara med i den växlingen och kunna utveckla medarbetare som har olika trösklar eller utmaningar med utvecklingen.’’ 

Nytt tungt managementprogram för ingenjörer lär dig hållbar tillväxt och omställning av teknik och affär!

Missa inte Ny Teknik Educations utbildning Managementprogram för ingenjörer – hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär!

Programmet startar den 8 februari 2023 och fördjupar din kompetens inom management, hållbar tillväxt och omställningen av teknik och affär. Du möter utvalda ämnesexperter och meriterade lärare från näringsliv och akademi under 8 kursdagar!

Läs mer härVarmt välkommen!