In Inspiration

Den 3 december mellan kl. 09:00-10:00 arrangerade Edlegio ett webinar om Hållbarhetsarkitektur under ledning av Christian Helgesson, vd för Edlegio, tillsammans med ämnesexperterna Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro University och expert inom hållbarhetsfrågor på Forever Sustainable samt Lisa Rejler, rådgivare på Forever Sustainable, styrelseledamot i Rejlers samt ledamot av juryn för EY Entrepreneur of the Year. Båda är också kursledare på kursen Certifierad hållbarhetsarkitekt.

Webinar Strategisk nytta av hållbarhetsinvesteringar – 3 december 2020 from Edlegio on Vimeo.

0