Konvergens mellan IT och OT – så säkerställer du framgångsrik integrering av två världar!

Gränsen mellan IT (Informationsteknik) och OT (Operativ Teknik) suddas ut allt mer. Många företag ställs nu inför uppgiften att öka integrationen mellan dessa två områden i syfte att skapa en mer sammanhängande och effektiv verksamhet. En uppgift som innebär både möjligheter och utmaningar.

Flödet av data mellan IT och OT ökar idag exponentiellt och digitaliseringen genomsyrar hela den operationella strukturen. En ökad konvergens är nödvändig och öppnar upp för effektivisering och utveckling. Men nya frågor uppstår:

 • Hur ökar du affärsvärdet? Så hittar du balansen mellan domän-/affärskompetens och kompetensen att extrahera och analysera data
 • Hur hanterar du säkerhetsrisker när tidigare isolerade system kopplas upp?
 • Hur hanterar du kulturkrocken? Öka din förståelse för hur traditionell kultur inom IT- respektive OT-områdena får konsekvenser för utvecklings- och förändringsarbetet
 • Nya ansvars-, avtals- och juridiska frågor – framgångsfaktorer och fallgropar

Konferensens syfte – ny kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte

För att möjliggöra en framgångsrik integration mellan IT/OT krävs kunskap, en noggrann strategi och omsorgsfull navigering.

Syftet med konferensen är att djupdyka i och bena ut de särskilda frågeställningar som uppstår i gränslandet mellan IT och OT – och när företag går mot en ökad konvergens mellan dessa två världar.

Konferensen är också ett forum som möjliggör kunskapsutbyte, inspiration och diskussion mellan beslutsfattare, SME:s och ledare inom IT- och OT-området.

Varmt välkommen till en inspirerande dag!

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är ledare, beslutsfattare, teknisk experter inom IT och OT, eller som står inför utmaningen att navigera mellan dessa två tekniska världar:

 • CTO
 • CIO
 • Teknikchef
 • Säkerhetsansvarig
 • Professionella som strävar efter att maximera företagsprestanda genom att integrera IT och OT

Välkommen, introduktion och syfte med konferensen

Välkommen och introduktion:

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Jonas Ekman

Jonas Ekman
Senior rådgivare,
PA Consulting

Vikten av IT/OT-konvergens i dagens affärslandskap

 • Vad skapar sammansmältningen av IT och OT för affärsvärde?

Vision 2030: Så bygger vi ett digitaliserat elnät

 • Samarbetet mellan IT och OT
 • Hur möter vi kundernas ändrade beteenden

Johan Löwemo
Senior Director Digitalization & Automation and Program Manager Smart Grid
Ellevio

Trender och tekniska framsteg

 • Samspel och samarbete mellan människa och teknik
 • VR/AR
 • 5G
 • Edge Computing, AI och IoT integrering

Möjliggörare för framgångsrik IT/OT konvergens

 • molntjänster
 • hybrid infrastruktur
 • samarbete mellan IT och OT organisationen

Cybersäkerhet

Vilka hinder och utmaningar ställs företagen inför?

 • kulturella och organisatoriska barriärer
 • efterlevnad av lagar och regler
 • Den ”tekniska ryggsäcken”
 • skalbarhet

Paneldebatt

 • Hur varierar mognadsgraden för IT/OT-konvergens mellan olika branscher?
 • Vilka specifika utmaningar och framgångsfaktorer kan identifieras inom olika sektorer?

Konferensen avslutas

Christian Helgesson

Christian Helgesson
VD,
Ny Teknik Education

Jonas Ekman

Jonas Ekman
Senior rådgivare,
PA Consulting

Partners

Founder / Organizer
NyTeknik Education, logo
Content Partner
Network Partner
Sveriges Ingenjörer

Anmälan

Fysisk medverkan: Pris 5 900 kr

Klicka på knappen nedan så skickas du vidare till utcheckning och betalning. Där kan du även välja antal deltagare du vill anmäla samt lägga in eventuell rabattkod.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!