Kurskategori: Affärs- och verksamhetsutveckling

 • IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap

  Edlegio

  Välkommen till kursen! Kursen IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap handlar om att hantera dilemmat som uppstår mellan behovet av att å ena sidan söka effektivitet och å andra sidan stimulera innovation. Effektivitet, kostnadsreduceringar och specialisering, som ofta artikuleras genom sourcing, leder ofta till bra men förhållandevis kortsiktiga vinster. Fokus på innovation krävs för att gå […]

 • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning

   Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning

   Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning Välkommen till en kurs om hur du skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete i kommunala organisationer och med fokus på kvalitetsstyrd förändring. Onlinekursen består av en introduktion, sex separata lektioner samt en sammanfattning. Varje lektion avslutas med ett quiz. Syftet med detta är att fånga upp att du tagit […]