Kurskategori: Management

 • Customer Insight Creation - kundinsikt 360º

  9 lektionerinom
  • Kundinsikt 360⁰ / On Demand - 1 990 kr

  Customer Insight Creation – kundinsikt 360º Välkommen till kursen Customer Insight Creation – kundinsikt 360º som syftar till att ge dig djupare kunskap om hur verklig kundinsikt skapas! Kursens syfte är att ge dig som deltagare förståelse för hur man med ett strukturerat arbetssätt kundfokuserar ett erbjudande, samt förmåga att tillämpa dina nyvunna kunskaper, insikter […]

 • IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap

  Edlegio

  Välkommen till kursen! Kursen IT-sourcing, innovation och affärsinriktade partnerskap handlar om att hantera dilemmat som uppstår mellan behovet av att å ena sidan söka effektivitet och å andra sidan stimulera innovation. Effektivitet, kostnadsreduceringar och specialisering, som ofta artikuleras genom sourcing, leder ofta till bra men förhållandevis kortsiktiga vinster. Fokus på innovation krävs för att gå […]

 • Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning

   Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning

   Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i kommunal förvaltning Välkommen till en kurs om hur du skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete i kommunala organisationer och med fokus på kvalitetsstyrd förändring. Onlinekursen består av en introduktion, sex separata lektioner samt en sammanfattning. Varje lektion avslutas med ett quiz. Syftet med detta är att fånga upp att du tagit […]

  • Business Process Reengineering (BPR)

   5 lektionerinom
    Björn-Erik Willoch

    The BPR online course – background and key objectives The BPR online course is a collaboration between Edlegio and Cordial. During this program you will learn to understand the concept of a business process as a key source of performance improvement in your organization. We will be looking at step-change, i.e. radical process redesign seeking […]

   • Product Management - sju verktyg för framgång

     Team Tolpagorni

     Welcome to the online course in Product Management! This online course is a collaboration between Edlegio and Tolpagorni. During the course you will learn how to create an understanding of market development and how to define a profitable strategy. Then – how to apply in roadmapping, requirements management and the planning of fantastic launches. The […]