Eller logga in för att nå dina köpta kurser

Requirements Engineering

Requirements Engineering

Kursdatum: 14 november Tid: kl. 09:00-17:00 Kurslokal: Ny Teknik Educations kurslokaler Adress: Linnégatan 14, Stockholm Kursen ingår i en serie av 5 kurser som tillsammans skapar en certifiering. Du väljer själv om du endast vill gå denna kurs, fler kurser eller alla (se nedan).

Requirements Engineering / On Demand

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: 2-3 timmars kursmaterial

3 500 kr

Certified Systems Lifecycle Manager

Kursdatum DAG 1: 13 november (Systems Engineering) DAG 2: 14 november (Requirements Engineering) DAG 3: 4 december (Configuration Management) DAG 4: 5 december (Logistics Engineering & Management) DAG 5: 14 januari (Technical Management) SISTA ANMÄLNINGSDAG: En vecka innan kursstart (förutsatt att det finns platser kvar). Kurslokal: Ny Teknik Educations kurslokaler Adress: Linnégatan 14, Stockholm

39 500 kr

Välkommen till kursen Requirements Engineering!

Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav.

Lycka till önskar vännerna på Edlegio och Syntell!

Lektioner

02. Intressenter

Längd: 17 minuter

Bakgrund Att identifiera intressenter och förstå deras behov är grundläggande för att ta fram krav för ett system. I avsnittet går vi igenom hur vi skall betrakta begreppet intressenter för vårt system-i-fokus och vad vi skall tänka på för att identifiera olika typer av intressenter genom systemets livs-cykel. Vi kommer också att beröra hur vi […]

03. Användningsfall

Längd: 20 minuter

Bakgrund Genom att fokusera på användarinteraktion och händelsekedjor ger användningsfall ett viktigt bidrag till förståelsen av hur ett system är tänkt att fungera. Avsnittet introducerar användningsfall och vilken roll de kan spela i kravutvecklingen. Utifrån några exempel går vi igenom idén och nyttan med användningsfall, hur de byggs upp och hur man arbetar fram dem. […]

04. Kravkategorier

Längd: 17 minuter

Bakgrund Det finns olika typer av krav. I det här avsnittet beskriver vi hur vi utvecklar en kravställning genom att först formalisera behov till intressentkrav och vidare baserat på dessa tar fram systemkrav. Vi berör att vi behöver olika tekniker för att hitta olika typer av intressentkrav och beskriver hur vi kan dela in systemkraven […]

05. Kravegenskaper

Längd: 18 minuter

Bakgrund Krav är idag en grundläggande källa till information som talar om för projektet vad som ska utvecklas och levereras. Dessutom är krav även ett viktigt medel för kommunikation. Genom att öka tydligheten i krav, ökar projektets förmåga för kommunikation och möjligheter att leverera rätt produkt. Detta avsnitt går igenom de egenskaper för krav man […]

06. Struktur och spårbarhet

Längd: 13 minuter

Bakgrund I ett projekt förekommer det ofta krav som hanterar olika typer av innehåll och är riktade till olika roller. I detta avsnitt går vi igenom olika typer av krav som kan förekomma i ett projekt, samt hur dessa olika krav struktureras. Hur man skapar spårbarhet mellan intressentkrav och systemkrav. Vilket syfte har spårbarhet samt […]

07. Kravattribut

Längd: 14 minuter

Bakgrund Idag finns det dedikerade verktyg som skapar möjligheter att strukturera all den information som krav innehåller. Vi går igenom hur användandet av attribut kan bidra till att skapa tydlighet i kravet samt hjälpa till vid hanteringen av krav över tid. Vilka är de vanligast förekommande attributen och vad används de till, på vilket sätt […]

08. Verifiering och validering

Längd: 10 minuter

Bakgrund Verifiering och validering är vanliga aktiviteter i utvecklingsprojekt. Detta avsnitt går igenom, på ett övergripande sätt, syftet med verifiering och validering, samt vad man behöver tänka på från ett kravperspektiv. Vad innebär validering resp verifiering? Vad är syftet med Validering resp verifiering? Vilken roll får krav i dessa aktiviteter? Lektionens syfte och mål Efter […]

09. Kursintyg och utvärdering

Längd: 5 minuter

UtvärderingVi uppskattar verkligen att du tar dig tid att göra utvärderingen – det är vårt sätt att säkerställa att våra kurser ständigt utvecklas och håller hög kvalitet. Utvärderingen av en pedagogisk resa är en central och viktig del av varje kompetensutvecklingsprocess och dina synpunkter, såväl positiva som konstruktiva, säkerställer en kontinuerlig utveckling. Gå till utvärderingen […]