Lär av Sveriges ledande ämnesexperter

Ny Teknik Education samarbetar med Sveriges ledande ämnesexperter inom respektive kompetensområde
för att sätta samman och genomföra våra kurser och utbildningar.

 • Albert Bengtson
  Albert Bengtson Konsult
 • Alexander Novella
  Alexander Novella Managementkonsult, WGROW
 • Anders Ångström
  Anders Ångström Rådgivare kundfokusering, A-focus AB
 • Anders Persson
  Anders Persson Chef verksamhetsutveckling och IT, PRV
 • Andrea Moreau Folcker
  Andrea Moreau Folcker Managementkonsult, WGROW
 • Andrew Kallman
  Andrew Kallman Konsult och kursledare
 • Ann-Kristin Carlsson
  Ann-Kristin Carlsson
 • Anna Lindstedt
  Anna Lindstedt Senior rådgivare, Ethos Evaluate
 • Annika Järvebro
  Annika Järvebro Rådgivare kundfokusering, A-focus AB
 • Annika Steiber
  Annika Steiber Forskare och Konsult, Innoway
 • Åsa Schwarz
  Åsa Schwarz Knowit
 • Bo Tiderman
  Bo Tiderman VD, Airwatergreen AB
 • Britta Bylander
  Britta Bylander Kursledare
 • Carl-Olow Magnusson
  Carl-Olow Magnusson Senior Consultant, SAS Institute
 • Caroline Johannesson
  Caroline Johannesson Konsultchef och Upphandlingsjurist, e-Avrop
 • Charlotte Mattfolk
  Charlotte Mattfolk VD för IAMAI, rådgivare och kursledare
 • Christer Lindh
  Christer Lindh Verksamhets- och enterprisearkitekt, Novatrox
 • Christer Öhgren IT och IT-Säkerhet
 • Christian Holtz
  Christian Holtz Senior konsult med inriktning på elmarknadsfrågor, Merlin & Metis
 • Christina Erikson Managementkonsult inom riskhantering och cybersäkerhet
 • Daniel Akenine
  Daniel Akenine Teknik- och säkerhetschef, Microsoft
 • Daniel Olsson
  Daniel Olsson Truesec
 • Daniel Tiru Certifierad IT-arkitekt
 • David Borin Konsult inom IT-säkerhet
 • Emil Rimling
  Emil Rimling
 • Emma Renheim
  Emma Renheim Jurist, Institutet mot Mutor
 • Eric Sävenfalk
  Eric Sävenfalk Financial Crime Prevention, Accenture
 • Erik Bjernulf
  Erik Bjernulf Vice President Product Management, Profoto AB
 • Erik Modig
  Erik Modig Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Erik Strömgren
  Erik Strömgren Senior Consultant, SAS Institute
 • Eva Kammerfors Affärs- och enterprisearkitekt
 • Frans Prenkert
  Frans Prenkert Associated Expert på Forever Sustainable
 • Göran Smedberg
  Göran Smedberg
 • Gunilla Herlitz
  Gunilla Herlitz Rådgivare, styrelseproffs, Ny Teknik Group m fl
 • Hans Gillior
  Hans Gillior Konsult och kursledare
 • Helén Wittesjö
  Helén Wittesjö Vätgasansvarig, Dala Vind
 • Helena Hermansson
  Helena Hermansson Senior Adviser Hydrogen Safety, RISE
 • Jakob Helbrink
  Jakob Helbrink Senior konsult med inriktning på nät och stödtjänster, Merlin & Metis
 • Jenny Lindblad
  Jenny Lindblad Business Coach, TEDx Speaker Coach
 • Jens Pettersson
  Jens Pettersson Managementkonsult, WGROW
 • Johan Wiktorin
  Johan Wiktorin Rådgivare och Cybersäkerhetsexpert, VD för INTIL Group
 • Jon Rognes
  Jon Rognes Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Jonas Larsson
  Jonas Larsson Certifierad Systems Engineering Professional, Syntell
 • Jörgen Dahlberg
  Jörgen Dahlberg Kursledare och Enterprise Architect
 • Josefin Rosén
  Josefin Rosén Principal Advisor Analytics, SAS Institute
 • Karin Mijdema
  Karin Mijdema Lösningsarkitekt, Siemens Smart Infrastructure, Energy & Performance Services
 • Karl Berthén
  Karl Berthén Manager Analytics and Visualization Consultant team, SAS Institute
 • Karl Sandstedt
  Karl Sandstedt Head of Carriers, Android and Hardware Partnerships, Google
 • Katarina Arbin
  Katarina Arbin Partner på Forever Sustainable
 • Kristian Miljeteig
  Kristian Miljeteig VD, Novatrox Consulting
 • Kristian Pedersen
  Kristian Pedersen Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen
 • Lars Andrén
  Lars Andrén Föreläsare, författare & rådgivare inom solenergi
 • Levi Bergstedt
  Levi Bergstedt Truesec
 • Lisa Nilsson
  Lisa Nilsson Associated Expert på Forever Sustainable
 • Lisa Rejler
  Lisa Rejler Associated Expert på Forever Sustainable och Styrelseledamot på Rejlers
 • Magnus Billgren
  Magnus Billgren VD och Rådgivare, Tolpagorni Product Management AB
 • Magnus Holst
  Magnus Holst Head of Retail Experience, Polestar
 • Martin Behm
  Martin Behm Associated Advisor på Forever Sustainable
 • Mattias Axelson
  Mattias Axelson Forskare, Handelshögskolan i Stockholm
 • Patrik Fagerfjäll
  Patrik Fagerfjäll Head of Dept. Energy Systems & Processes, Vattenfall AB
 • Per Werling
  Per Werling Upphandlingsjurist, e-Avrop AB
 • Peter Völgy
  Peter Völgy Seniorkonsult, Syntell
 • Petra Färm
  Petra Färm Produkt- och teknikstrateg, Tolpagorni Product Management
 • Pontus Cerin
  Pontus Cerin Docent, Linköpings Tekniska Högskola
 • Richard Oehme
  Richard Oehme Knowit
 • Robert Ekeroth Informations & IT-säkerhetskonsult
 • Robert Folkesson
  Robert Folkesson CTO på Active Solution, författare och kursledare
 • Saara Hollmén
  Saara Hollmén Senior konsult med inriktning på policyfrågor, Merlin & Metis
 • Sabina Du Rietz
  Sabina Du Rietz Associated Expert på Forever Sustainable
 • Siam Choudury
  Siam Choudury Digital Native Designer, Tolpagorni Product Management
 • Siavash Habibi
  Siavash Habibi Co-Founder, TechBuddy
 • Sofia Elmeholt
  Sofia Elmeholt Upphandlingscontroller, Härnösands Kommun
 • Sofie Reutercrona
  Sofie Reutercrona Kursledare
 • Starling D. Hunter
  Starling D. Hunter Rådgivare och forskare
 • Steve Brdarski
  Steve Brdarski Senior rådgivare, Oribata Consulting
 • Stuart Allison
  Stuart Allison Seniorkonsult, Syntell
 • Sven-Håkan Olsson
  Sven-Håkan Olsson Konsult, entreprenör, författare och IT-arkitekt
 • Till Gutzen
  Till Gutzen Senior Partner, Cubera Private Equity
 • Tobias Ljungkvist
  Tobias Ljungkvist Senior konsult, Syntell
 • Tom Strandberg
  Tom Strandberg Certifierad Systems Engineering Professional, Syntell
 • Tommy Borglund
  Tommy Borglund Partner på Forever Sustainable
 • Torbjörn Höjer
  Torbjörn Höjer Produktledare och industridesigner, Tolpagorni Product Management
 • Ulf Carlsson
  Ulf Carlsson Senior konsult, Syntell
 • Viktor Persson
  Viktor Persson Strategi & affärsutveckling, Flexibilitetstjänster , Siemens Smart Infrastructure, Energy & Performance Services
0