Våra Live-Online kurser genomförs på distans online, ”live” under ledning av våra kursledare och i helklass.

Vi arrangerar utbildningar i gränslandet mellan teknik och affär, för professionella målgrupper och tillsammans med Sveriges främsta experter inom utvalda ämnesområden.

0