In Inspiration

Intresset för solenergi har ökat lavinartat de senaste åren. Bakom detta ligger stigande elpriser, miljö- och klimathänsyn, ett förenklat bidragssystem och sjunkande priser på solceller. Men även nya stora tekniska framsteg har flyttat fram solenergins position i det svenska energisystemet.

Solenergi är på stark frammarsch inom ett flertal sektorer – industrier, fastighetsbolag, byggbransch, energiföretag och lantbrukssektorn visar en hög tillväxttakt. Under de senaste åren har vi sett den högsta tillväxttakten av solceller någonsin i Sverige, siffran för 2022 bedöms landa på omkring 1,6 GW.

Solparker (storskaliga solcellsanläggningar) blir allt vanligare i Sverige och internationellt – lönsamma att bygga och kommersiellt gångbara, vilket gjort dem till en attraktiv investering för kommuner, företag och statliga instanser. Även solvärme är på frammarsch i Sverige och Europa – bedömningen är att solvärme kan täcka en ansenlig mängd av Sveriges värmebehov.

Sammantaget så ser vi en blixtsnabb utveckling inom flera aspekter av solenergiområdet!

Kursens syfte, mål och innehåll
Vår högaktuella kurs om solenergi ger dig ny kunskap om kommersiell potential, applikationsområden, teknisk fördjupning samt ökad förståelse för systemperspektivet:

  • Förståelse för potentialen för solenergi som komponent i energisystemet
  • Grundläggande kunskap kring nyckeltal gällande dimensionering, kostnadsberäkning och lönsamhetskalkyler
  • Uppdatering kring gällande regelverk, samt aktuella subventioner, bidrag och stöd
  • Praktisk vägledning, tips och råd och goda exempel för att bygga energieffektivt


Missa inte vår nya kurs om solenergi
– läs mer här!

0