Offentlig upphandling i praktiken – tre aktuella kurser!

Som upphandlare eller anbudsgivare så vet du att upphandlingar har en tendens att vara komplicerade, att de ofta tar lång tid att hantera och ofta omsätter stora ekonomiska belopp.

Med rätt grundkunskap, kunskap om vilka uppdaterade lagar och regler som gäller samt med god praktisk förståelse så kan du säkerställa korrekta, effektiva och framgångsrika processer – oavsett om du arbetar som upphandlare eller anbudsgivare.

Här nedan finner du vårt kursutbud inom området offentlig upphandling – för anbudsgivare, upphandlare, nybörjare och för dig som vill fördjupa kunskapen.

Grundkurs i offentlig upphandling

TVÅ SEPARATA KURSER Tillsammans med några av Sveriges främsta experter på LOU har vi tagit fram två separata kurser som tar sin utgångspunkt i din roll:

Syftet med kurserna är att ge deltagaren djup kunskap om LOU, de senaste uppdateringarna av lagar och regelverk samt god förståelse för praktisk tillämpning – med specifikt fokus på din roll som antingen upphandlare eller anbudsgivare/leverantör.

KURSEN TAR UTGÅNGSPUNKT I DIN ROLL Vi erbjuder två separata kursspår – ett för dig som är upphandlare och ett för dig som är anbudsgivare/leverantör. Båda spåren ger deltagaren lika god kunskap om LOU i såväl teori som praktik.

VÄLJ KURSUPPLÄGG Beroende på dina behov, dina förkunskaper och tillgänglig tid så kan du välja mellan att enbart gå onlinekursen eller att köpa hela kurspaketet som innehåller såväl den fulla onlinekursen samt en praktisk heldagsworkshop i helklass (du gör ditt val när du registrerar dig på kurssidan).

 

Certifierad anbudsgivare (fördjupningskurs)

Att behärska hantverket bakom ett vinnande anbud i en offentlig upphandling är en strategisk nyckelkompetens för alla företag som har den offentliga sektorn som kunder. Framgång baseras på djup kunskap om teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Vår kurs Certifierad anbudsgivare ger dig alla komponenter som krävs för att lyckas med din anbudsgivning och vinna offentliga upphandlingar.

Läs mer här: Certifierad anbudsgivare

 

Ny onlinekurs om ESPD – det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet

Som komplement till ovanstående kursen i offentlig upphandling så lanserar vi nu en ny onlinekurs om ESPD som ger dig god grundkunskap om ESPD-dokumentet och hur du som upphandlare eller leverantör ska tolka och hantera dokumentetet – för att säkerställa korrekta upphandlingar och framgångsrika anbud.

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet ESPD (European Single Procurement Document) syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling. ESPD förenklar så att leverantören ska kunna lämna in en egenförsäkran istället för att lämna in alla nödvändiga bevis i samband med anbud eller anbudsansökan vid leverantörsprövning.

Tanken med ESPD är att dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen.

Läs mer om ESPD-kursen här.

Kristian Pedersen

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling.

Sofia Elmeholt

Sofia Elmeholt, upphandlings-controller på Härnösands kommun.

Per Werling

Per Werling är upphandlings-jurist och rådgivare på e-Avrop.

Caroline JohannessonCaroline Johannesson är upphandlings-jurist och konsultchef på e-Avrop.

Denna kurs är ett samarbete mellan:

Edlegio

e-Avrop

0

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!