In Inspiration

Att använda energi resurseffektivt är en central åtgärd i omställningen till ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle. Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning och potentialen för energieffektivisering bedöms vara enorm. För att öka omställningstakten på marknaden är det kritiskt att uppgradera befintlig bebyggelse.

Den 17 april går vår nya kurs Energieffektivisering i befintliga byggnader av stapeln! Kursen vänder sig till dig som i din roll är i behov av att bättre förstå byggnaders energianvändning, vilka kostnader som går att påverka och vilken typ av åtgärder och arbetssätt som bör prioritas i syfte att spara energi och minska kostnader. Kursen är applicerbar på verksamheter inom alla branscher och passar dig som exempelvis har en roll som fastighetsansvarig, förvaltare, projektledare, inköpsansvarig, kvalitetsansvarig, hållbarhetsansvarig eller liknande.

Under kursen lär du dig:

  • Förstå byggnaders energianvändning och vilka kostnader som går att påverka
  • Vilken typ av åtgärder och arbetssätt som bör prioritas
  • Hur energi- och effektoptimering säkerställer att befintliga system används drifteffektivt
  • Hur man kan arbeta systematiskt med sitt energiarbete

Missa inte vår nya kurs om energieffektivisering – läs mer här!

0