0

Ny Teknik Education söker medarbetare inom projektledning och marknadsföring

Ny Teknik Education är ett modernt utbildningsföretag som arrangerar utbildningar i gränslandet mellan teknik och affär för professionella målgrupper. Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar onlinebaserade kursmoment med traditionell klassrumsundervisning tillsammans med Sveriges främsta experter inom aktuella kompetensområden.

Ny Teknik Education är ett dotterbolag till Ny Teknik Group som äger och ger ut tidningen Ny Teknik, sajten NyTeknik.se, Ingenjörskarriär, Teknikhistoria samt Lag & Avtal. Gruppen består av omkring 40 medarbetare.

Ny Teknik Education är inne i en expansiv fas och söker nu en projektledare/marknadsförare med erfarenhet och kunskap om utbildnings- och/eller eventverksamhet inom B2B-segmentet.

Du har sannolikt arbetat på ett utbildningsbolag tidigare och har kunskaper om affärsutveckling, projektledning, marknadsföring och försäljning av utbildningar inom B2B-segmentet samt kursadministration. Du har sannolikt en utbildningsbakgrund inom marknadsföring, kommunikation, projektledning eller motsvarande.

Du får gärna vara konsult inom området och vi är öppna för att börja med en deltidstjänst på konsultbasis för att successivt skala upp engagemanget.

För ansökan och/eller frågor kontakta Christian Helgesson på e-post Christian.Helgesson@NyTeknikEducation.se eller via telefon 0733-444 006.

0

Edlegio byter namn till Ny Teknik Education

NyTeknik Education

Edlegio är ett dotterbolag till företagsgruppen Ny Teknik Group. Som en del i satsningen kring Ny Teknik Group så knyter vi nu utbildningsverksamheten närmare gruppen och byter namn från Edlegio till Ny Teknik Education.

Vi är övertygade om att detta kommer att ge oss förutsättningar att ta utbildningsverksamheten till nästa nivå – att det blir en hävstång för att växa affären under kommande år, att det hjälper oss navigera ämnesmässigt och målgruppsmässigt samt frigöra övriga synergier såväl externt som internt.

Nysatsningen på Ny Teknik Group startade sommaren 2020 då Thomas Peterssohn, Christer Björkin och Lars Henrik Friis Molin köpte ut företaget från Alma Media och bildade Ny Teknik Group. Kärnan i gruppen är titeln Ny Teknik (medievarumärke). Den 1 februari 2021 anslöt Gunilla Herlitz som såväl delägare som styrelseordförande. Nu finns en ambitiös plan att utveckla gruppen och affären, och i den planen är utbildning en mycket central komponent.

Det känns oerhört stimulerande att vara en del av det nya Ny Teknik Group och tillsammans bygga en stark företagsgrupp med olika verksamhetsben samlade under varumärket Ny Teknik.

Samtidigt så kommer Edlegio/Ny Teknik Education att fungera på precis samma sätt som tidigare, som en egen enhet och som ett dotterbolag i gruppen. Alla befintliga och planerade kurser, alla avtal, överenskommelser, affärsrelationer och annat som föreligger mellan Edlegio/Ny Teknik Education och dig som kund, affärspartner, kursledare eller leverantör kommer att fungera på samma sätt som tidigare. Den stora skillnaden är alltså det varumärke vi kommer att jobba under, och alla positiva aspekter det för med sig.

Varumärkesförändringen kommer att ske successivt under våren 2021.

Vid frågor, tveka inte att kontakta vd Christian Helgesson på telefon 0733-444 006 eller christian.helgesson@edlegio.com.

0

9. Kundinsikt – vad vill dina kunder VERKLIGEN åstadkomma?

Vad är det dina kunder VERKLIGEN vill åstadkomma?

Framgångsrik affärsutveckling och innovation bygger på genuin förståelse av kundens behov. Trots denna insikt så är det fortfarande många företag som låter nya produkter och tjänster växa fram i interna konferensrum, på spekulation och utan direkt kontakt med kund.

Företag är ofta väldigt förtjusta i sin egen lösning och har 1000 ord för att beskriva nyttan med den. Men en viktig insikt är att kunden faktiskt (!) inte behöver din produkt. Den är bara ett medel för något annat, nämligen det din kund vill åstadkomma (kundbehov).

Att förstå kundernas verklighet ökar träffsäkerheten radikalt för dig som arbetar med innovationer. Det är helt avgörande att FÖRST bestämma vilket verkligt kundbehov som ska lösas – snarare än att utveckla en lösning på spekulation för att sedan försöka lista ut vem som kan tänkas köpa den.

I detta avsnitt intervjuar Christian Helgesson rådgivaren och kursledaren Anders Ångström som är expert på hur man ökar kundinsikten i organisationer.

Vill du lära dig mer om hur du och din organisation kan öka kundinsikten? Läs mer om Edlegios högaktuella kurs om kundinsikt här.

0

8. Hållbarhetsarkitektur – strategi, struktur och genomförande

Intervju med Tommy Borglund och Lisa Rejler

Hållbarhetsarkitektur – strategi, struktur och genomförande

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext, holistiskt och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, applicera ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

I detta avsnitt intervjuar vi Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro Universitet och rådgivare och expert inom hållbarhetsfrågor på Forever Sustainable samt Lisa Rejler, expert och rådgivare på Forever Sustainable, styrelseledamot i Rejlers AB samt ledamot av juryn för EY Entrepreneur of the Year.

Tommy och Lisa berättar mer om hållbarhetsarkitektur, dess olika delar och om betydelsen av att applicera ett strukturerat ramverk för att bli framgångsrik i hållbarhetsarbetet och få avkastning på organisationens hållbarhetsinvesteringar.

Vill du bli Certifierad hållbarhetsarkitekt? Läs mer om Edlegios utbildning här.

0

Inspelning av webinar om Hållbarhetsarkitektur den 3 december

Den 3 december mellan kl. 09:00-10:00 arrangerade Edlegio ett webinar om Hållbarhetsarkitektur under ledning av Christian Helgesson, vd för Edlegio, tillsammans med ämnesexperterna Tommy Borglund, biträdande professor vid Örebro University och expert inom hållbarhetsfrågor på Forever Sustainable samt Lisa Rejler, rådgivare på Forever Sustainable, styrelseledamot i Rejlers samt ledamot av juryn för EY Entrepreneur of the Year. Båda är också kursledare på kursen Certifierad hållbarhetsarkitekt.

Webinar Strategisk nytta av hållbarhetsinvesteringar – 3 december 2020 from Edlegio on Vimeo.

0

7. Gigekonomi och kunskapsindustri – hur leder man experter och gör affärer av kompetens?

Intervju med Helena Sjöström, vice vd, Nox Consulting

Gigekonomi och kunskapsindustri – hur man leder experter och gör affärer av kompetens

Den så kallade ”Gigekonomin” växer så det knakar, och vi ser en konsultmarknad som växer stadigt. Många människor gillar möjligheten, som konsultyrket ger, att få insyn i olika branscher och olika organisationer, det är stimulerande och omväxlande. Och många ser stora fördelar i att vara ”sin egen”, med den frihet och flexibilitet det innebär.

Men vad innebär gigekonomin för kunskapsindustrin? Hur leder man experter och hur gör man affärer av kompetens?

Det finns aktörer i marknaden som gjort till sin kärnkompetens att organisera, utveckla, marknadsföra och sälja ”giggare”. De kallas konsultmäklare och de matchar kompetens med ”rätt gig”.

Det här är en intressant marknadsposition eftersom gigekonomin växer så snabbt och så många människor hittar sin försörjning i gigekonomin.

I detta avsnitt så intervjuar Thought Leadership-podden Helena Sjöström som är vice vd på konsultmäklaren Nox Consulting, ett företag som har flera tusen konsulter i sitt nätverk. Helena har genom sin roll en spännande utkikspunkt över kunskapsindustrin och den snabbt växande gigekonomin och en inblick i vad som är viktigt för att lyckas som ”giggare”/ämnesexpert/Thought Leader inom sitt ämnesområde.

Är du intresserad av att utveckla din kunskap inom affärsorienterade ämnesområden? Läs mer om Edlegios kurser här!

0

6. Styrmodeller för agila organisationer

Intervju med Steve Brdarski och Anders Persson

I en snabbrörlig och förändringsbenägen, och i någon mån en alltmer instabil omvärld så har agila metoder blivit alltmer populära.

Agila arbetsmetoder utmärks bland annat av beslutsmandat längre ut i organisationen, ett inkluderande och iterativt utvecklingsarbete, en öppenhet för förändringar längs resans gång och snabb anpassning, inre motivation, engagerade medarbetare och förtroende.

Men ett agilt arbetssätt påverkar inte bara den egna arbetsgruppen. Det påverkar chefer, ledningsgrupp, företaget som helhet, kunder och andra intressenter. Att införa ett agilt arbetssätt kan vara utmanande i traditionella organisationer. Ett exempel är att ledningen har svårt att släppa ifrån sig makten och ifrågasätter om medarbetare är mogna och kompetenta nog att fatta beslut.

En utmaning är självklart också styrning. Hur styr vi en agil verksamhet? Allt kan väl ändå inte vara flexibelt, med ständiga förändringar av strategin, med flytande deadlines och oklara budgetar. Eller?

I detta avsnitt av Thought Leadership-podden intervjuar vi Anders Persson, konsult inom områden som digital transformation, förändrings- och programledning, med en bakgrund som CIO, bland annat på Apoteket, och Steve Brdarski, konsult med mångårig erfarenhet av digitala transformationer, bland annat från telekom-, rese- och energibranschen.

Nyfiken på att lära dig mer? Läs mer här om Edlegios högaktuella kurs Styrmodell för agila organisationer.

0
NyTeknik Education

Edlegio blir Ny Teknik Education!

Edlegio ingår i Ny Teknik Group. För att knyta de olika verksamheterna i gruppen närmare varandra så byter vi nu namn, men verksamheten fortsätter som vanligt. Du kan läsa mer under fliken Nyheter.

Du är fortsatt varmt välkommen till oss – hoppas vi ses på någon av våra kurser under 2021!

Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev!