0

Webinar om framgångsrika strategier för global handel

Måndagen den 20 september höll Ny Teknik Edcuation ett webinar om hur man parerar handelshinder, handelsrisker och utnyttjar möjligheter. Syftet var att inspirera och orientera kring hur man skapar framgångsrika strategier för global handel i en internationell affärsmiljö som präglas av exempelvis komponentbrist (ex vis halvledare), containerbrist, politiska handelsrisker, enskilda handelsstörande händelser som det strandade fartyget Evergiven i Suezkanalen och stängningar av kinesiska hamnar pga av Covid-19, dvs strukturella och långvariga utmaningar samt enskilda och kortsiktiga problem.

Webinariet riktade till alla som arbetar med supply chain, inköp, export, affärsutveckling, M&A eller finansiella frågor som skatter och tullar och som behöver ha en bred kunskap om olika typer av handelshinder, både kända och okända, för att utveckla strategier som hållbart förmår parera utmaningarna.

Ladda ner presentationen

Läs mer om utbildningen Strategier för global handel – handelshinder, risker och möjligheter

0

Ny Teknik Education söker medarbetare inom projektledning och marknadsföring

Ny Teknik Education är ett modernt utbildningsföretag som arrangerar utbildningar i gränslandet mellan teknik och affär för professionella målgrupper. Vi tror på en mixad modern pedagogik och varvar onlinebaserade kursmoment med traditionell klassrumsundervisning tillsammans med Sveriges främsta experter inom aktuella kompetensområden.

Ny Teknik Education är ett dotterbolag till Ny Teknik Group som äger och ger ut tidningen Ny Teknik, sajten NyTeknik.se, Ingenjörskarriär, Teknikhistoria samt Lag & Avtal. Gruppen består av omkring 40 medarbetare.

Ny Teknik Education är inne i en expansiv fas och söker nu en projektledare/marknadsförare med erfarenhet och kunskap om utbildnings- och/eller eventverksamhet inom B2B-segmentet.

Du har sannolikt arbetat på ett utbildningsbolag tidigare och har kunskaper om affärsutveckling, projektledning, marknadsföring och försäljning av utbildningar inom B2B-segmentet samt kursadministration. Du har sannolikt en utbildningsbakgrund inom marknadsföring, kommunikation, projektledning eller motsvarande.

Du får gärna vara konsult inom området och vi är öppna för att börja med en deltidstjänst på konsultbasis för att successivt skala upp engagemanget.

För ansökan och/eller frågor kontakta Christian Helgesson på e-post Christian.Helgesson@NyTeknikEducation.se eller via telefon 0733-444 006.

0

Edlegio byter namn till Ny Teknik Education

NyTeknik Education

Edlegio är ett dotterbolag till företagsgruppen Ny Teknik Group. Som en del i satsningen kring Ny Teknik Group så knyter vi nu utbildningsverksamheten närmare gruppen och byter namn från Edlegio till Ny Teknik Education.

Vi är övertygade om att detta kommer att ge oss förutsättningar att ta utbildningsverksamheten till nästa nivå – att det blir en hävstång för att växa affären under kommande år, att det hjälper oss navigera ämnesmässigt och målgruppsmässigt samt frigöra övriga synergier såväl externt som internt.

Nysatsningen på Ny Teknik Group startade sommaren 2020 då Thomas Peterssohn, Christer Björkin och Lars Henrik Friis Molin köpte ut företaget från Alma Media och bildade Ny Teknik Group. Kärnan i gruppen är titeln Ny Teknik (medievarumärke). Den 1 februari 2021 anslöt Gunilla Herlitz som såväl delägare som styrelseordförande. Nu finns en ambitiös plan att utveckla gruppen och affären, och i den planen är utbildning en mycket central komponent.

Det känns oerhört stimulerande att vara en del av det nya Ny Teknik Group och tillsammans bygga en stark företagsgrupp med olika verksamhetsben samlade under varumärket Ny Teknik.

Samtidigt så kommer Edlegio/Ny Teknik Education att fungera på precis samma sätt som tidigare, som en egen enhet och som ett dotterbolag i gruppen. Alla befintliga och planerade kurser, alla avtal, överenskommelser, affärsrelationer och annat som föreligger mellan Edlegio/Ny Teknik Education och dig som kund, affärspartner, kursledare eller leverantör kommer att fungera på samma sätt som tidigare. Den stora skillnaden är alltså det varumärke vi kommer att jobba under, och alla positiva aspekter det för med sig.

Varumärkesförändringen kommer att ske successivt under våren 2021.

Vid frågor, tveka inte att kontakta vd Christian Helgesson på telefon 0733-444 006 eller christian.helgesson@edlegio.com.

0

9. Kundinsikt – vad vill dina kunder VERKLIGEN åstadkomma?

Vad är det dina kunder VERKLIGEN vill åstadkomma?

Framgångsrik affärsutveckling och innovation bygger på genuin förståelse av kundens behov. Trots denna insikt så är det fortfarande många företag som låter nya produkter och tjänster växa fram i interna konferensrum, på spekulation och utan direkt kontakt med kund.

Företag är ofta väldigt förtjusta i sin egen lösning och har 1000 ord för att beskriva nyttan med den. Men en viktig insikt är att kunden faktiskt (!) inte behöver din produkt. Den är bara ett medel för något annat, nämligen det din kund vill åstadkomma (kundbehov).

Att förstå kundernas verklighet ökar träffsäkerheten radikalt för dig som arbetar med innovationer. Det är helt avgörande att FÖRST bestämma vilket verkligt kundbehov som ska lösas – snarare än att utveckla en lösning på spekulation för att sedan försöka lista ut vem som kan tänkas köpa den.

I detta avsnitt intervjuar Christian Helgesson rådgivaren och kursledaren Anders Ångström som är expert på hur man ökar kundinsikten i organisationer.

Vill du lära dig mer om hur du och din organisation kan öka kundinsikten? Läs mer om Edlegios högaktuella kurs om kundinsikt här.

0