In Inspiration

Nätverk för AnbudsgivareSom leverantör och anbudsgivare i offentlig upphandling vet du att området kontinuerligt utvecklas – lagar och praxis förändras och uppdateras, arbetsprocesser utvecklas och best practice förfinas i takt med att anbudsgivare, upphandlare och annan expertis testar gränser och nya innovativa lösningar.

Det finns mycket att lära av andra personer i samma situation – d.v.s av andra anbudsgivare. Och det finns mycket att lära av de upphandlingsjurister och andra experter som varje arbetsdag stöter på lärorika situationer, och som dag för dag ser små utvecklingssteg som tillsammans formar framtidens offentliga upphandlingsprinciper. Principer och arbetssätt som du som professionell anbudsgivare måste ha järnkoll på!

Vi har utbildat hundratals anbudsgivare under de senaste åren och i våra dialoger med dem har det framkommit en önskan att kontinuerligt få medverka i ett forum med andra anbudsgivare och experter för att skapa förutsättningar för löpande lärande, kontaktskapande, erfarenhetsutbyte, inspiration och konkret problemlösning.

Nytt nätverk för dig som har den offentliga sektorn som kund

För att möta detta behov skapades Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling. Nätverket riktar sig till dig som arbetar som leverantör/anbudsgivare och har den offentliga sektorn som kund.

Medlemskap i nätverket gäller för ett år i taget. I medlemskapet ingår bland annat fyra organiserade nätverksträffar under året på förutbestämt tema under ledning av våra nätverksledare och gästexperter, individuella coaching-möten med våra upphandlingsjurister, kostnadsfri tillgång till alla Edlegios onlinekurser inom området, prenumeration på utvalda branschtidningar samt självklart mängder med inspiration, nya kontakter och kontinuerligt uppdaterad ämneskunskap!

Introduktionsrabatt

Som ett introduktionserbjudande kan vi erbjuda dig 20 procents rabatt på medlemsavgiften vid anmälan till nätverket senast den 13 december (Lucia). Du anger koden NW1312 i rutan för Rabattkod vid anmälan till nätverket.

Mer information och anmälan

Du läser mer om Nätverket för anbudsgivare i svensk offentlig upphandling här. Varmt välkommen med din ansökan om medlemskap inför 2019!

0