In Inspiration

Inom EU pågår arbetet med ett nytt direktiv kallat CSDD, Corporate Sustainability Due Diligence. Detta direktiv syftar till att öka företagens ansvar och kontroll över sina värdekedjor som en del av EU:s strävan att främja hållbarhet och konkurrenskraft.

I avsnitt 30 av Thought leadership-podden klargör klargör Anna Lindstedt i ett samtal med Ny Teknik Educations VD Christian Helgesson vilka företag som berörs av direktivet, tidsplanen och hur företagen förväntas hantera risker i sina värdekedjor. Detta steg är av stor betydelse för att främja en mer hållbar framtid inom EU.

Klicka här för att komma till poddavsnittet!

Vill du lära dig mer om det nya direktivet? Klicka här för att anmäla dig till vår kurs!

0