In Inspiration

Product Management – Edlegio och Tolpagorni i samarbete

Produktledning är en central verksamhetsprocess som i stort sett omfattar alla delar av företag. Att arbeta som produktchef eller på annat sätt med produktledning är en central roll i företaget med ansvar för att se till att utveckla lönsamma produkter som marknaden efterfrågar.
Allt fler företag inrättar produktchefsroller och de får en allt tyngre position inom företaget – bakgrunden är en alltmer komplex affärsmiljö i ekosystem där beslutsfattare förväntas ha en djup förståelse för både teknik och affär.

Team TolpagorniFör att möta det kompetensutvecklingsbehov som finns inom produktledningsområdet så har Edlegio och Tolpagorni Product Management inlett ett strategiskt partnerskap kring onlineutbildning.

Den första gemensamma kursen i serien Product Management – åtta verktyg för framgång lanseras den 7 september och innehåller metodik och verktyg som hjälper produktchefer och andra som arbetar med produktledning att bli mer effektiva i sina roller samt ger dem ökade möjligheter att leverera lönsamma produkter med stort värde hos kund.

 

”Att samarbeta med Tolpagorni Product Management inom produktledningsområdet känns som ett självklart val givet deras starka position inom såväl ämnesområdet som i nätverket av produktchefer. Jag har även imponerats av deras kvalitetsmedvetna förhållningssätt, förstklassiga strukturkapital och pedagogiska material” säger Christian Helgesson, vd för Edlegio AB.

”På Tolpagorni ser vi dagligen hur produktledning blir allt viktigare. Inte bara hos traditionella produktföretag, utan även inom service och tjänster. Både nya och erfarna produktchefer behöver leverera på allt högre nivå. Lättillgänglig introduktions- och vidareutbildning är mycket viktig. Edlegios eLearningplattform och blended-learning format är helt rätt i tiden och har en stark position för att erbjuda professionell vidareutbildning i Norden.” säger Magnus Billgren, vd för Tolpagorni Product Management AB.

Kursen leds av Erik Bjernulf, Magnus Billgren och Bo Tiderman från Tolpagorni Product Management.

Mer information om kursen hittar du här.

Registrering till kursen öppnar den 7 september 2016.

0