Analytics / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Bakgrund

Den stora kraften och potentialen i analytics är att få områdena matematik, big data och datadriven analys att samverka för att ge oss ny kunskap – analytics har förmågan att verifiera eller falsifiera hypoteser och vederlägga om det vi tror är sant eller stämmer, verkligen är sant eller stämmer. I utbildningen Advanced Analytics lär vi dig det du behöver veta.

Genom att använda rätt analytiska verktyg och tekniker kan vi generera svar på frågor vi tidigare inte haft möjlighet att få svar på, och ställa frågor vi tidigare aldrig ställt. Och genom att integrera våra nyvunna kunskaper och insikter i våra verksamheter skapar vi förutsättningar för en framgångsrik datadriven affärsutveckling.

Onlinekursen Advanced Analytics lär dig de analytiska metoder som krävs för att producera faktabaserade affärsinsikter som i slutändan ger din organisation konkurrensfördelar.

 

Onlinekursen fördjupar bland annat din kunskap om:

 • De fyra nivåerna i analytics – deskriptiv, diagnostisk, prediktiv och preskriptiv
 • Hur du samlar in data, från en eller flera källor, sammanställer och formaterar för att skapa förutsättningar för att bygga modeller
 • Hur du skapar och implementerar prediktiva modeller – och hur du använder historisk data för förutsägelser om framtiden
 • Begreppen Artificial Intelligence (AI) – Machine Learning, Deep Learning och Natural Language Processing
 • Tidsserieanalys och prognostisering
 • Produktionssättning och monitorering – genomgång av de mest centrala delarna och komponenterna

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesroller som vill säkerställa grund- och/eller fördjupad kunskap inom datadriven analys (analytics) och hur det skapar framgång och värde i en modern organisation.

Exempel på sådana yrkesroller är affärs- och verksamhetsutvecklare, data analytiker, funktioner inom marknads- och webb/IT-området, ledningsgrupper (CEO, CMO, CTO, CDO, CIO) eller andra med en liknande strategisk och analytisk roll i organisationen.

Ansvariga lärare för kursen är Erik Strömgren, Mathias Lanner, Gudrun Bergman, Josefin Rosén och Karl Berthén från SAS Institute.

 

Två separata onlinekurser inom Analytics – Grundkurs och fördjupningskurs

Vi erbjuder två separata, men närbesläktade och sammanhängande, onlinekurser inom analytics-området – The Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys) samt Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys). Du kan välja att gå en av kurserna eller att gå båda två då fördjupningskursen innehållsmässigt tar vid där grundkursen avslutas.

Kursens innehåll och upplägg

FORMAT Onlinebaserade självstudier.

VAD INGÅR I KURSEN? Onlinekursen byggs upp av en introduktion följt av 5 lektioner (se kursupplägg nedan). I lektionerna ingår filmbaserade föreläsningar med kursläraren på respektive lektions innehållsmässiga tema. I lektionerna ingår även dokumentation (presentationsmaterial). Lektionerna avslutas med ett quiz som stämmer av att du tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

SPRÅK Engelska.

Onlinekursens innehåll och struktur

 • Module 0: Introduction to Analytics (Erik Strömgren)
 • Module 1: Preparation for Analytics (Mathias Lanner)
 • Module 2: Predictive Modeling (Gudrun Bergman)
 • Module 3: Artificial Intelligence – an Introduction (Josefin Rosén)
 • Module 4: Time Series Analysis and Forecasting (Oskar Eriksson)
 • Module 5: Deployment and Monitoring (Karl Berthén)
 • Evaluation and Diploma

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som intygar att du har erforderliga kunskaper om Advanced Analytics och att du har genomfört kursen med godkänt resultat.

Du kan starta onlinekursen så snart du registrerat dig, du kan ta lektionerna när du vill, i vilken takt och ordning du vill och på vilken skärm du vill och du har tillgång till kursen i 6 månader.

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesroller som vill säkerställa grund- och/eller fördjupad kunskap inom datadriven analys (analytics) och hur det skapar framgång och värde i en modern organisation.

Exempel på sådana yrkesroller är affärs- och verksamhetsutvecklare, data analytiker, funktioner inom marknads- och webb/IT-området, ledningsgrupper (CEO, CMO, CTO, CDO, CIO) eller andra med en liknande strategisk och analytisk roll i organisationen.

Kursens lärare

Erik Strömgren. Senior consultant at SAS Institute in the fields of analytics, visualization and data science. He has 15 years’ experience of designing and implementing analytics, simulation, optimization, and decision support applications. He is particularly fussy about delivering systems that are governable, maintainable and exhibit low cost-of-ownership, and advocates best engineering practices to accomplish this. Erik believes the scientific method of inquiry, hypotheses, rational reasoning and measurable evidence should be used whenever possible, and particularly for solving business/operations problems. He is a frequent instructor on SAS’ training courses and data scientist program.

Mathias Lanner, Principal Advisor Analytics, SAS Institute. Mathias has over 20 years in experience in the field of predictive modelling. Today Mathias works in adviser roll in advanced analytics. During his carrier Mathias has helped many customers in different industries with gaining value from predictive modelling. Mathias has studied statistics at University of Linköping.

Gudrun Bergman, Ph.D. in Biostatistics, Senior Analytical Consultant, SAS Institute. She first learned about SAS in 1999, and have worked hands-on with SAS since 2007, mainly in the pharmaceutical industry and at a health and welfare government body.

Josefin Rosén, Ph.D., Principal Advisor Analytics, Nordic Technology Practice, SAS Institute. Josefin is a curious, enthusiastic, and data-driven analytics expert with an intuitive understanding of applied advanced analytics. In her role she supports customers from a wide variety of businesses, industries and academic fields. She aims to help them get value from both unstructured and structured data, which they often hold in huge amounts, and drive smarter, more strategic business through advanced analytics. Her specialties include data mining, artificial intelligence, machine learning and text analytics.

Karl Berthén is an analytics expert working in the professional services division at SAS Institute where he has been helping customers to build and deploy analytical models ranging from basic reporting to predictive and text analytics models. In his role as manager for the Analytics and Visualization Consultant team he is very keen on giving the customers the best services possible when it comes to realizing value from their data.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!