Digital Transformation / On Demand

1 990 kr

FORMAT On Demand OMFATTNING Ca 2,5 timmars kursmaterial

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Affärsinriktad digital transformation (Onlinekurs)

Digitalisering driver omfattande förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Det skapar utmaningar eftersom de flesta linjeorganisationer är hårt optimerade för att leverera på den existerande affärsmodellen och inte riggade för att parallellt förändra verksamheten. Utmaningen ligger i att balansera mellan existerande verksamhetsmodell (som genererar dagens intäkter) med den förändrade affärslogik som digitaliseringen medför (framtidens intäkter och affärslogik).

Syftet med onlinekursen Affärsinriktad digital transformation är att ge dig grundkunskap om hur du designar, organiserar och leder digitala förändrings- och transformationsprojekt som går på tvärs i organisationen och som behöver utvecklas och balanseras parallellt med dagens befintliga verksamhet.

Ett kurskoncept som stärker din och organisationens förmåga att lyckas i affärskritiska digitaliseringsprojekt

Anders PerssonANDERS PERSSON, fd CIO på Apoteket, nu chef verksamhetsutveckling på PRV och aktuell som kursledare på Affärsinriktad Digital Transformation

Nyckelkomponenter för framgång

Nyckeln till värdeskapande digitaliseringsprojekt är medvetna och strategiskt förankrade beslut om vilka delar av verksamheten som ska digitaliseras, en organisationsform som inkluderar alla berörda verksamhetsdelar och säkerställer stabil framdrift, samt en styrningsmodell och ett förändringsledarskap som vallar för minimal friktion genom bred acceptans i organisationen och högt förtroende för målbilden.

Lär dig designa, planera, organisera och genomföra en framgångsrik digital transformation

Steve BrdarskiSTEVE BRDARSKI, senior rådgivare och kursledare för Affärsinriktad Digital Transformation

Under kursen lär du dig bland annat:

Onlinekursen ger dig en översikt över de digitala drivkrafterna, hur digitaliseringen påverkar organisationer och företag samt vad som krävs av dig som ledare för att utveckla organisationens digitala förmåga. Du lär dig mer om:

 • Hur du översätter digitaliseringens effekter till din egen organisation, era kunders behov och förutsättningar
 • Hur du kommunicerar den digitala transformationen internt
 • Hur du bygger kompetenser och förmågor i organisationen för att driva och implementera digitala agendor
 • Hur du designar och planerar digitala transformationsprojekt
 • Portföljhantering och ledning av multipla projekt
 • Effektivt affärsmannaskap – ekonomi, business case, förhandling, upphandling och leverantörsstyrning
 • Uppföljning av programmet – så här gör du steg för steg
 • Framgångsrik förändringsledning och program-/projektkommunikation

Onlinekurs – Affärsinriktad Digital transformation (8 lektioner, ca 2,5 timmars material)

1. Introduktion

 • Introduktion till kursen och översikt över området
 • Digitalisering och digitala transformationer, vad är det och vad krävs?
 • Varför är det så svårt och vad krävs för att lyckas

2. Strategi och design av transformationen

 • Genomförandestrategi
 • Design av strukturer och Digitaliseringen
 • Business case – värdering och precisering
 • Ritningar och ritningsunderlag

3. Planering av digitala transformationer

 • Planering av digitaliseringens genomförande och dess olika delar
 • Kritiska affärshändelser som styr planeringen

4. Organisering av Digitala Transformationer

 • Design av genomförandeorganisation och dess olika delar
 • Digitaliseringens påverkan på organisationer
 • Exempel på genomförandeorganisationer
 • Hur designar du din egen genomförandeorganisation?

5. Styrning av digitala transformationer

 • Att styra och genomföra komplexa digitaliseringar
 • Styrmodeller – hur tar du fram din egen styrmodell
 • Styrande principer

6. Genomförande

 • Mätning och uppföljning
 • Outsourcing och arkitekturstyrning
 • Att leda digitala transformationer – praktiska erfarenheter

7. Leda och förändra

 • Grunder i förändringsledning
 • Förändringskommunikation
 • Formella och informella nätverk

8. Avslutning/sammanfattning

 • Överflygning av kursens olika delar
 • Summering av verktyg och områden som gåtts igenom

Målgrupp

Kursen riktar sig till nyckelpersoner i organisationer med digitalisering på sin agenda och som behöver förstå hur man översätter digitaliseringens effekter till sin egen organisation, kundernas behov och förutsättningar, samt hur man bygger och utvecklar kompetensen i organisationen för att driva och implementera digitala förmågor. Personer som söker praktiska verktyg att designa, planera, organisera och genomföra en omfattande digital transformation.

Exempel på yrkesroller som kursen riktar sig till: Affärs- och utvecklingschef, CIO, CTO, IT-chef, Change manager/förändringsledare, Projekt- och Programchef, personer som arbetar i Projekt- och Programkontor eller liknande yrkestitlar med ett intresse för digitalisering samt förändrings- och transformationsprojekt eller -program.

 

Onlinekursens lärare

Anders PerssonAnders Persson har under de senaste åren arbetat som IT-chef, CIO och Senior rådgivningskonsult. Han har lång erfarenhet av komplexa transformationsarbeten. Idag arbetar Anders som ansvarig för Verksamhetsutveckling och IT på PRV.

 

 

Steve BrdarskiSteve Brdarski arbetar som senior rådgivare på Oribata Consulting. Han har lång erfarenhet av projekt-, program- och transformationsledning och leder till vardags komplexa program relaterade till flexibel affärsarkitektur, processutveckling och kravställning/implementering av IT-system.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!