AI Act – ansvarsskyldighet, regelefterlevnad & risk

2 900 kr

KURSDAG : 29 augusti TID: kl. 09:00-12:00 FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Ludvig Callermo Riedel

Telefon:
0708205559

E-post:
ludvig.callermo.riedel@nyteknikeducation.se

AI-Act, eller AI-förordningen, är EU:s lagstiftning som utifrån en riskmodell ska reglera AI-system och säkerställa säker och etisk användning av artificiell intelligens. AI system ska enligt förordningen klassas som högrisk om de utgör potentiell skada på hälsa, säkerhet, grundläggande rättigheter, miljö, demokrati och rättsstaten. Förordningen syftar till att skydda medborgarnas rättigheter och samtidigt främja innovation genom att införa regleringar och standarder för transparens, säkerhet och ansvarsskyldighet beträffande AI-system.  

För teknikintensiva bolag blir kunskap om AI-Act avgörande för fortsatt utveckling och tillväxt. Med bristfällig förståelse för dess krav riskerar företag inte bara juridiska påföljder och sanktionsavgifter, utan även förlorat förtroende från kunder och partners. Genom att utbilda dig om AI-förordningen kan du förebygga risker, accelerera produktutveckling med hänsyn till rådande bestämmelser och skapa konkurrensfördelar genom att ligga i framkant av beträffande regelefterlevnad.  

Efter kursen kan du: 

 • Identifiera och hantera högriskklassade AI-system 
 • Navigera juridiska och finansiella risker kopplade till AI-förordningen  
 • Tillämpa etiska principer i användning och utveckling av AI-system 
 • Utnyttja regelefterlevnad av AI-förordningen som en konkurrensfördel 

Halvdagsutbildningen är tänkt för dig som arbetar i projekt med bäring på AI och som i din yrkesroll har behov av förståelse för de lagstiftningar som reglerar AI användning. Den täcker in en grundläggande förståelse för regelverket och tillhandahåller insikter om praktisk tillämpning i teknikbranschen. Som deltagare får du lära dig identifiera vilka AI-system som i enlighet med förordningen är att betrakta som högrisk, du får förståelse för kravbilden kopplat till regelefterlevnad, och får insikter i hur AI-principer kan tillämpas i produktutvecklingsprocessen.  

Kursupplägg

Introduktion till AI Act 

 • Översikt av förordningen  
 • Syftet med regelverket: nationell och EU betydelse 

Riskbaserad klassificering i linje med förordningen  

 • Identifiering och bedömning av förordningens olika risknivåer för AI-system 
 • Exempel och typfall av högriskklassade AI-system 

Riktlinjer för regelefterlevnad: 

 • Detaljerade krav enligt förordningen  
 • Checklista för compliance 

Ansvarfull AI utveckling och användning: 

 • Ansvarsskyldighet 
 • Att införliva ansvarsfulla AI-principer i utvecklingsprocessen
 • Rättigheter till sådant som skapas med AI
 • Implementering av etiska riktlinjer i AI-projekt

Avslutande diskussion  

 • Taktik för att integrera AI-förordningen i:
  • Organisationens AI-strategi
  • Utvecklingsprocesser
 • Konkurrensfördelar och regelefterlevnad som värdeerbjudande
 • Den överskådliga framtiden 
 • Öppet forum 
 • Att gå från kursen till den egna organisationen: Nästa steg 

Kurslärare

Mikael_Satama_GranbergMikael Satama Granberg är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå. Mikael ansvarar för MAQS bransch- och specialistområde Digital Business och bistår regelbundet företag i frågor rörande teknik och digitalisering med fokus på IT- och teknikrelaterade projekt, outsourcing och användning av AI. Mikael håller regelbundet föredrag och utbildningar inom AI och digitalisering, och har också medverkat i bl.a. poddar och tidskrifter rörande AI.

Mikael har stor erfarenhet av juridisk rådgivning kopplat till molntjänster, licensiering och integritets- och informationssäkerhetsfrågor och styrande regelverk. Mikael har medverkat vid många teknikdrivna förvärv och transaktioner och arbetade under flera år som bolagsjurist inom IT-sektorn, och har god förståelse för de strategiska och affärsmässiga överväganden som krävs i samband med digitalisering i verksamheter.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot en bred målgrupp med anknytning till teknikintensiva branscher. Du är troligen ingenjör eller teknisk specialist så som mjukvaruingenjör, dataingenjör eller systemtekniker med ansvar kopplat till design, utveckling och implementering av AI-system. Kursen lämpar sig också för dig inom IT-sektorn med roll som dataanalytiker, AI-utvecklare, systemvetare eller liknande. Även du med ansvar för teknisk strategi, riskhantering, regelefterlevnad och produkt- eller processutveckling kan dra nytta av kursen.

Kursavgift

Kursavgiften är 2 900 kr ex moms. I priset ingår en halvdag samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.