AI inom Digitala Tvillingar: Resursoptimering för Produktutveckling

13 900 kr

KURSDAG 1: 30 januari
KURSDAG 2: 31 januari
KURSDAG 3: 6 februari

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: digtvi Kategori:

Effektivisera produkt och processutveckling med hjälp av AI-förstärkta digitala tvillingar.

Under de senaste åren har konceptet om digitala tvillingar vuxit till att bli en viktig hörnsten inom den industriella världen som omdefinierar hur företag planerar, hanterar och optimerar sina verksamheter.

Många företag står idag inför utmaningar kopplat till komplexa produktionsprocesser, underhållsproblem och svårigheter att förutse potentiella störningar vilket ofta resulterar i långa ledtider, ineffektiv resursanvändning och förlorade intäkter. Det är här digitala tvillingar tar scenen.

Digitala tvillingar är en teknik som skapar en digital kopia av fysiska system och processer, vilket gör det möjligt att övervaka och analysera dem i realtid. Vi kan också med deras hjälp förutsäga problem, optimera processer och effektivisera underhåll. Företag kan nu förebygga maskinhaverier innan de inträffar, förbättra produktionslinjer och beslutsfattande. AI håller en stor potential att stärka digitala tvillingar och därmed effektivisera produkt och processutveckling.  Det innebär bland annat att vi kan korta ledtiden inom produktutveckling avsevärt samt behålla och dela kompetens på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det kommer påverka ”time to market”, såväl som värderingen av företag som hur företagen kommer att organisera sig i framtiden.

Syfte och mål

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en utökad förståelse för hur digitala tvillingar kan effektivisera produkt och processutveckling med hjälp av AI. Dess framtida roll i industrin samt att rusta yrkesverksamma med kunskaper och färdigheter som krävs för att effektiv planera, implementera och nyttja digitala tvillingar inom sina organisationer. Vi kommer även att adressera utmaningar och best practices för att hantera data, säkerhet, tekniska komponenter och implementeringsskalbarhet.

Kursens mål är att inspirera deltagarna att utforska och driva innovation, produkt och processutveckling genom att utnyttja potentialen hos artificiell intelligens och digitala tvillingar inom sina egna verksamheter. 

 

Delkurs 1:

Kort introduktion till ämnet och viktiga begrepp

 • Vad är riktig AI?
 • Hur ligger Sverige till i förhållande till omvärlden inom AI och digitalisering?
 • Hur ser det ut inom industrin: vilken roll spelar digitala tvillingar?

Potentialen inom digitala tvillingar

 • Hur kan AI förbättra digitala tvillingar?
 • Hur kan tekniken användas för att korta ledtider?
 • Strategiskt arbete och målsättning för att integrera digitala tvillingar och skapa mervärde för arbetsprocesser

Praktisk uppgift som avslutas med diskussion

Delkurs 2 (delar av delkurs 2 ges på engelska):

Data governance – informationsägarskap, förvaltning och hantering av data.

 • Att styra dataflödet i ett stort företag – eller går det?
 • Hur säkertställer man datans kvalitet och integritet
 • Hantering av dataskydd och sekretessfrågor

Vilka är de största utmaningar som företag kan ställas inför?

 • Teknisk komplexitet – utmaningar som kan uppstå vid implementeringen av digitala tvillingar, inklusive integration av olika system, IoT-sensorer och molntjänster
 • Säkerhet – Hur skyddar man sig från cyberhot och dataintrång
 • Skalbarhet – hur kan man säkerställa att implementering av digitala tvillingar är skalbar för att hantera större system, fler enheter eller globala operationer över tid?
 • Kompetens – vilken kompetens och utbildning behövs för att kunna arbeta med digitala tvillingar?

Delkurs 3:

Case/praktiskt exempel

 • Problematisering – vilket problem är det som ska lösas?
 • Bakomliggande strategi – varför ser plattformen/modellen ut som den gör?
 • Praktiskt: hur är plattformen uppbyggd?

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till dig som har, eller vill integrera artificiell intelligens och digitala tvillingar i verksamheten för att öka effektivitet, stödja innovation och korta produktutvecklingscykler samt fatta informerade beslut. Är du affärsledare, teknisk expert, strategisk planerare eller arbetar du med innovation och produktutveckling? Då är detta en kurs för dig!

Kurslärare

Martin Kwasniewski arbetar på AFRY som marknadsområdeschef och specialist på förändringsledning. Han har över 17 års erfarenhet av ledning och affärsutveckling inom produkt- och processutveckling. Martins långa erfarenhet av verksamhetsledning i kombination med djup kunskap inom AI och matematisk modellering gör att han efterfrågas som rådgivare inom förändringsledning för organisationer i olika faser av sin digitaliseringsresa.

Kursavgift
Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format
Kursen ges som distansundervisning/live online.