AI-projekt i praktiken – data, krav, genomförande och livscykel

11 900 kr

DELKURS 1: 14 november
DELKURS 2: 16 november
DELKURS 3: 18 november

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: aiproj Kategori:

Från idé till implementation | Data, krav, genomförande och livscykel

Artificiell Intelligens (AI) har snabbt seglat upp som en möjliggörare för nya affärer, för effektivare affärsprocesser och för ökad konkurrenskraft.

AI är ett samlingsnamn för ett antal nya tekniker som använder data och statistik för att på olika sätt vidareutveckla exempelvis en process, ett erbjudande eller en hel verksamhet. Samtidigt är AI ett av våra just nu mest använda buzzwords och det kan därför vara svårt att skilja verkliga och lyckade AI-projekt från ren marknadsföring.

Att leda AI-projekt följer i många avseenden etablerade projektmetoder, men har samtidigt komponenter som ställer helt andra krav avseende t.ex. projektdefinition, kravställning och förvaltning för att framgångsrikt lyckas leverera värde genom hela den förväntade livscykeln.

Den här kursen lär dig hur du initierar och driver ett framgångsrikt AI-projekt som ansvarig ledare eller som initierad beställare. Vi konkretiserar AI och lär dig en handfast och praktiskt inriktad arbetsmetod kring hur du startar, driver och lyckas med ditt och organisationens AI-projekt.

Vi varvar föreläsning, konkreta exempel, diskussion och gruppövningar under ledning av några av Sveriges främsta AI-experter, ger dig ny kunskap och en möjlighet att lära av ett stort antal framgångsrika AI-projekt inom flera olika affärs- och applikationsområden.

Syfte och mål med kursen

Kursen ger dig de verktyg och metoder som krävs för att göra dig till en framgångsrik AI-projektledare.

Kursen ger dig:

 • Grundförståelse för AI som verktyg för att vidareutveckla en verksamhet
 • AI i praktiken – programmering, statistik, domänkunskap och genomförande
 • Att projektleda eller kravställa ett framgångsrikt AI-projekt – process och arbetssätt i analys-, problemlösnings- och genomförande faserna
 • Insikt i hur expectation management, kommunikation och iteration verkar som kritiska framgångsfaktorer

Kursen är uppdelad i tre halvdagar, distans online.

Delkurs 1: Från koncept till detalj

 • Gemensam grundförståelse – introduktion till AI med illustration av konkreta projekt från tung industri, retail, finansiella verksamheter samt exempel, diskussion och case baserat på kursdeltagarnas verksamheter
 • Historisk utveckling – olika AI-applikationer och begrepp, såsom machine learning, deep learning, representation learning, bildanalys, analys av text (NLP), process- och affärsdata
 • Så skapar vi samsyn kring vilket affärsproblem som ska lösas och en gemensam förväntansbild på hur lösningen ska fungera utifrån den data vi har tillgång till
 • Genomgång av Use Cases som belyser olika lösningar och förutsättningarna bakom
 • Från teori till praktik – hur ser förutsättningarna ut i din verksamhet?

Delkurs 2: Att extrahera mening ur data

 • Introduktion, en presentation av verktyg och teknik för datavisualisering
 • Explorativ dataanalys – en kreativ iterativ process för att extrahera mening ur data och hitta olika relevanta samband
 • Frågeställningar och hypoteser om datamängden och hur vi utforskar dessa
 • Centrala analysbegrepp – t.ex. korrelationsanalys och regressionsanalys
 • Många faktorer kan påverka våra hypoteser – vi diskuterar exempelvis datakvalitet, data labeling/data annotation, obalanserad data etc.
 • Metoder för relevanta dialoger kring projekt och lösning med styr- och ledningsgrupp, behovshavare, teammedlemmar
 • Från teori till praktik – gruppövning där deltagarna tillsammans löser fiktivt exempelprojekt

Delkurs 3: Att driva ett framgångsrikt AI-projekt

Under detta pass konkretiserar och diskuterar vi de enheter och avvägningar som har bäring på hur vi organiserar arbetet genom hela livscykeln. Du lär dig mer om:

 • Projektdefinition
 • Teamstruktur
 • Projektstyrning och utvecklingsväg (POC, MVP, löpande projekt)
 • Skalbarhet och produktifiering
 • Beräkningskapacitet
 • Produktägare
 • ML Ops (ansvaret att monitorera, vilka rutiner ska vi ha för att träna om) etc.
 • Vi diskuterar konsekvenser, val och best practice

Målgrupp

Den här kursen är för dig som har uppdraget att starta och leda ett AI-projekt och för dig som har ansvaret att som beställare av AI-projekt ställa rätt krav (internt och/eller extrent) för att realisera värdet av er satsning.

Kursen spänner över både tekniska och affärsmässiga aspekter kring AI och kan därför exempelvis passa dig som jobbar som projektledare, teknisk projektledare, produktägare, och affärsutvecklare eller du som sitter i styr-/ledningsgrupp.

Erik Fredlund

Kursledare

Erik Fredlund är data scientist som jobbat med AI och machine learning i över 20 år. Han är medgrundare och delägare till Codon Consulting, ett konsultbolag som är specialiserat inom AI och data science. Erik har mångårig bakgrund som forskare och är en van utbildare och föreläsare.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.