AML Examination

1 500 kr

Digitalt test som verifierar grundläggande kunskaper inom området penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism

Artikelnr: amlexa Kategori:

AML Examination – verifiera din kompetens inom AML-området (Anti Money Laundering)

Flera omfattande penningtvättshärvor har skakat det svenska bankväsendet och det svenska näringslivet i närtid. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga böter som följd. Som verksamhetsutövare inom bank-, finans- eller spelbranschen eller andra näraliggande branscher så kräver lagstiftningen att du tar ansvar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ta vår AML Examination redan idag.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är högaktuella kunskapsområden och en viktig del inom många sektorer av vårt näringsliv. Antalet aktiva i arbetet blir fler och fler, förändringarna många och utvecklingstakten hög. Det är därför viktigt att ständigt hålla sig informerad och uppdaterad om vad som händer inom området och följa utvecklingen för att kunna vara effektiv i ditt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

AML Examination: visar att du har en gedigen och uppdaterad grundkunskap inom området

Du som arbetar med penningtvättsfrågor kan behöva visa att du löpande kompetensutvecklar dig enligt de lagar och regler som gäller på området. För att ge dig själv, berörd tillsynsmyndighet, din arbetsgivare, dina kunder, dina samarbetspartners eller andra i din professionella omgivning en bekräftelse på din kompetensnivå inom området så har Edlegio tillsammans med en styrgrupp av ledande svenska AML-experter arbetat fram ett examinationstest bestående av ett stort antal frågor inom följande fyra kompetensområden:

  • Riskbedömning och rutiner
  • Kundkännedom
  • Övervakning
  • Rapportering

Examinationen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre.

 

Examinationens upplägg och genomförande

Examinationen är ett digitalt examinationstest baserat på 70 flervalsfrågor som tillsammans verifierar dina kunskaper inom AML-området. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna, det krävs att du uppnår ett visst antal rätt inom varje delområde.

Vid icke godkänt resultat på något eller fler av de fyra kompetensområdena så har du möjlighet att göra om testet tills du blir godkänd.

 

Förkunskaper för AML Examination

Testet är utformat så att du som arbetar med frågorna (åtminstone till viss del) och har en normal grundkunskap inom området ska klara av att bli godkänd på testet. Testet kräver inte fördjupade specialistkunskaper. Om du tillhör denna grupp så kan du direkt registrera dig och ta AML Examination.

Om du saknar grundkunskaper inom AML-området så arrangerar Edlegio kursen Certifierad AML Specialist som arrangeras löpande och ger dig en fullgod grund inför examinationen.

Styrgrupp

Frågorna i AML Examination samt den videobaserade introduktionslektionen utvecklas och granskas av en styrgrupp bestående av ledande svenska AML-experter. Styrgruppen består bland andra av:

Christina Erikson, Senior rådgivare och specialist inom AML och Risk Management. Christina har arbetat som projektledare och rådgivare inom AML i över tio år. För närvarande innehar hon uppdrag som AML Specialist hos ett av Sveriges större finansbolag. Hon har en bakgrund som revisor med risk management som inriktning. Christina är huvudansvarig för denna examination.

Eric Sävenfalk, rådgivare med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention på Accenture. Eric innehar en International Advanced Certificate in Anti Money Laundring från ICA (International Compliance Association) och är uppskattad lärare på Edlegios AML-kurser.

Christina Callander, Legal Counsel AML, Chef Financial Crime Intelligence (FCI) på Avanza.
 

Målgrupp

Första och andra försvarslinjen, d.v.s. de som arbetar i affärsverksamheten och personer inom regelefterlevnad samt andra yrkesutövare och rådgivare till dessa som omfattas av penningtvättslagen, t. ex:

  • Centralt funktionsansvarig
  • Särskilt utsedd befattningshavare
  • Compliance & Risk Officers
  • Personer som arbetar med kundkännedom och transaktionsövervakning
  • Ansvariga för interna AML-kontroller

Du arbetar företrädesvis inom bank- och finansbranschen, spelbranschen eller andra branscher som kan exponeras mot penningtvätt och som omfattas av AML-lagstiftningen (exempelvis fastighetsmäklare, auktionsföretag och värdetransporter).

Pris

Avgiften för AML Examination är 1.500 kr exkl. moms.