Anti-korruption – återuppbyggnad av Ukraina

9 900 kr

KURSDATUM: 24 april TID: 09:00-17:00 FORMAT/OMFATTNING: Klassrum / 1 kursdag LOKAL: Ny Teknik Educations kurslokaler på Linnégatan 14, Stockholm

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Fördjupningskurs i anti-korruption – med särskild inriktning på återuppbyggnaden av Ukraina

Rysslands invasionskrig i Ukraina har, bortsett från ofattbart mänskligt lidande, medfört omfattande materiell förstörelse. Mässan ReBuild Ukraine i Warszawa i november 2023 lockade närmare 50 svenska företag. Den svenska paviljongen på mässan skapades på initiativ av Business for Ukraine, Ny Teknik och Forever Sustainable. Syftet med mässan var att knyta samman Europas företag med kommuner och andra aktörer i Ukraina för att skapa förutsättningar för återuppbyggnad.

Återuppbyggnaden av Ukraina erbjuder en av de största affärsmöjligheterna på decennier för svenska företag. Men för att lyckas behöver företagen hantera den viktiga och svåra korruptionsfrågan, och hur du bäst verkar med full integritet på en utmanande marknad – en förutsättning för att få exportkrediter.

Som en del av att stödja Ukraina och svenska företags tillväxt genomför nu Business For Ukraine, Ny Teknik Education och Forever Sustainable en fördjupningskurs för alla företag som vill exportera till, och bidra till, ett fritt och starkt Ukraina.

Syfte och mål med kursen

Endagskursen ger ökad förståelse för hur företag hanterar utmaningar på tillväxtmarknader och hur du i praktiken bygger ett anti-korruptionsprogram. Under utbildningen adresserar vi frågor såsom:

  • Vad skapar korruption?
  • Hur bygger du ett anti-korruptions program i praktiken?
  • Vad är viktigt för dig som vill expandera i Ukraina?

Kursens innehåll och upplägg

Kursen löper över en heldag, ur programmet:

  • Fördjupa din kunskap om korruptionens dynamik
  • Så bygger du ett anti-korruptionsprogram i praktiken
  • Utmaningar i Ukraina – fördjupa din kunskap om förhållandena på plats och vad du bör vara uppmärksam på
  • Exempel från verkligheten – ta del av case och erfarenheter från företag som verkat på plats
  • Gruppövningar – träna tillsammans, dela erfarenheter och tillämpa kunskaperna i praktiska övningar

Diplom

Efter genomförd kurs så erhåller kursdeltagarna diplom som verifierar kunskaper inom anti-korruptionsområdet och med särskild inriktning på Ukraina.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till företag som ser möjligheter att expandera med sina produkter och tjänster i Ukraina och som vill få ta del av export-finansiering.

Exempel på målgrupper för utbildningen är företagsledning, projektansvariga, projektledare, projektutveckling, yrkesroller på marknads- och säljsidan samt yrkesroller som arbetar med regelefterlevnad (compliance).

Kursledare

Tomas Brytting är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och professor i organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola.

Med en forskningsinriktning på samspelet mellan etik och ekonomi, har han varit en ledande röst inom organisationsetik sedan 1989. Han har författat flera viktiga publikationer, inklusive ”Företagsetik,” (Årets marknadsföringsbok 1998) och ”The Anatomy of Fraud and Corruption” (2011). Utöver sin akademiska verksamhet, är Tomas även ordförande i ESKs Etikråd (Föreningen Sveriges Executive Search Konsulter) och deltar regelbundet i radioprogrammet ”Tankar för dagen” i P1, där han utforskar livets mest grundläggande frågor.

Magnus Lindberg, Edge Development AB, är rådgivare och konsult inom Anti-korruption och Compliance med ett flertal stora och medelstora industriföretag och investerare som klienter. Magnus genomför utbildning, riskutvärdering, samt bygger upp och sjösätter skräddarsydda Compliance program. Han har yrkeserfarenhet från regioner som Latinamerika, Sydostasien, Afrika, Central/Östeuropa från projekt inom Compliance funktioner med utveckling och implementering av riskförebyggande program samt analys och riskhantering av  olika affärsprojekt.

 

Louise Nilsson, operativ chef för Doing Good i Göteborg, har starkt engagerat sig för rättvisa och inkluderande samhällen och företag. Hennes arbete med Center for Civil Liberties i Kiev, som erhöll Nobels fredspris 2022, understryker hennes fokus på anti-korruption och skydd av whistleblowers. Louise styr ”Build Forward”-initiativet, som driver förändring i Ukrainas återuppbyggnad.

Tommy Borglund är biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm, samt Partner på Forever Sustainable. Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet.

Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien.

 

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!