Antikorruption vid inköp och försäljning i offentlig upphandling

7 900 kr

KURSDATUM 23 september kl. 09:00-16:30
FORMAT Distansundervisning (live online)

Artikelnr: antiko Kategorier: ,

Ny omgång av denna mycket uppskattade fördjupningskurs – varmt välkommen!

I ett internationellt perspektiv så står sig Sverige ännu så länge bra och har en relativt begränsad utbredning av korruption, mutor, maktmissbruk och andra liknande beteenden som skadar förtroende, snedvrider konkurrens eller bryter mot vår lagstiftning.

Men i affärer (beställning, inköp, upphandlingar) som omsätter stora ekonomiska belopp finns stora ekonomiska intressen. Det är viktigt att vara på sin vakt, såväl för den säljande som för den upphandlande organisationen, och förbättra sin förmåga att identifiera riskmoment, upptäcka varningssignaler, känna till svaga punkter i inköps-/upphandlings-/anbudsprocessen, ha kunskap om lagstiftningen, och hur du ska agera om något riskerar att gå fel.

Syftet med kursen Antikorruption vid inköp, beställning och offentlig upphandling är just att bestycka dig med djupare kunskap om såväl korruptionsområdet som om korruption specifikt i inköps-, upphandlings- och anbudsprocessen.

Kursen riktar sig både till dig som gör beställningar, inköp och offentliga upphandlingar samt till dig som är anbudsgivare och säljer till offentliga verksamheter.

Under kursdagen lär du dig bland annat:

 • Vad är korruption och antikorruption?
 • Korruption i Sverige, riskkulturer och riskområden
 • Riskidentifiering i din verksamhet
 • Vem är den typiske mutbrottslingen, vad är den vanligaste mutan och vilka är de mest riskutsatta sektorerna?
 • Mutor i offentlig upphandling
 • Givande och tagande av muta, vad säger mutbrottslagstiftningen?
 • Definition av korruption i offentlig upphandling
 • Uteslutningsgrunder och självsanering
 • Otillbörlig påverkan
 • New Public Management upphandling och korruption
 • Rutiner för att upptäcka korruption i offentlig upphandling

 

Heldagskursen, som ges som en distanskurs online, varvar teori och praktik och leds av experter inom såväl korruptionsområdet som experter på inköp och anbudsgivning i offentlig upphandling.

Varmt välkommen!

OMFATTNING: Heldag
FORMAT: Distansundervisning (live online)

09:00 FÖRMIDDAGSPASS

Vad är korruption och varför ska vi bry oss?

 • Vad är korruption?
 • Vad är antikorruption?
 • Varför ska du som medarbetare bry dig och vad får korruption för negativa konsekvenser på en arbetsplats, samhället i stort och globalt?
 • Korruption och hållbarhet (Agenda 2030)
 • Korruption, tillit och förtroende

Var finns riskerna?

 • Hur ser korruptionsriskerna ut globalt och hur påverkar det offentlig upphandling i Sverige?
 • Korruption i Sverige, existerar det?
 • Riskkulturer
 • Riskområden

Workshop

 • Riskidentifiering i din verksamhet
 • Dilemmaövning

Mutbrott i Sverige

 • Vem är den typiske mutbrottslingen? (2020 års statistik)
 • Vad är den vanligaste mutan? (enligt 2020 års statistik)
 • Särskilt riskutsatta sektorer och varför är det så?
 • Mutor i offentlig upphandling
 • Givande och tagande av muta, vad säger mutbrottslagstiftningen?
 • Genomgång av mutbrottsdomar

Näringslivskoden som verktyg

 • Näringslivskoden- ett etiskt regelverk
 • Alltid otillåtna förmåner
 • Genomgång av tre kategorier av mottagare och vad som skiljer dessa åt
 • Privat-privat
 • Privat-offentlig när det inte är myndighetsutövning eller offentlig upphandling
 • Vid myndighetsutövning och offentlig upphandling

Praktiska tips och medskick

 • Hur ska man agera och tänka för att inte riskera att hamna fel i gråzonerna?

12:00 LUNCH

13:00 EFTERMIDDAGSPASS

Antikorruption vid inköp, beställning, offentlig upphandling och anbudsgivning

 • Definition av korruption i offentlig upphandling
 • Uteslutningsgrunder och självsanering
 • Personer med anknytning till leverantören
 • Allvarligt fel i yrkesutövningen
 • Jävsregler i upphandlingslagarna
 • Otillbörlig påverkan
 • Förfarandet vid uteslutning
 • New Public Management upphandling och korruption
 • Rutiner för att upptäcka korruption i offentlig upphandling
 • Lagen om företagshemligheter
 • Upphandlings-direktivens syn på korruption

16:30 KURSEN AVSLUTAS

Målgrupp:

Kursen riktar sig till såväl säljande som upphandlande organisationer, yrkesroller såsom:

 • Upphandlare i offentlig sektor
 • Inköpare och beställare
 • Anbudsgivare, Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef, säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor

Kursledare:

Emma RenheimEmma Renheim är jurist på Institutet Mot Mutor, en ideell näringslivsorganisation som arbetar mot korruption. Hon har tidigare erfarenhet av juridiskt arbete vid Utrikesdepartementet och diverse myndigheter och har även arbetet i ett globalt antikorruptionsprojekt för en ideell stiftelse.

Per WerlingPer Werling är upphandlingsjurist och expert på offentlig upphandling på e-Avrop/Pabliq. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet.

KURSAVGIFT
Kursavgift är 7.900 kr ex moms. I priset ingår heldagskurs samt kursdokumentation.

GRUPPRABATT
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

FORMAT & OMFATTNING
Heldag. Kursen ges som distansundervisning (live online).