Applied Product Management

11 900 kr

FORMAT Distanskurs online i tre delar

DELKURS 1: 22 november
DELKURS 2: 24 november
DELKURS  3: 26 november

TID Alla delkurser går mellan kl. 09:00-12:00

Artikelnr: prmngt2111 Kategori:

Vad krävs för att bli en framgångsrik produktchef?

Som produktchef ger du ditt team vägledning, support och ledarskap. Du driver projekt från första konceptet till en färdig produkt. Du inspirerar också ditt team, du ger dem de verktyg och stöd de behöver för att göra sitt bästa samtidigt som de maximerar sin inverkan på ditt företags mål. Men var får du din inspiration ifrån? Var får du verktygen och stödet som behövs för prestera ditt yttersta? I kursen Applied Product Management utvecklar du de verktyg och färdigheter som behövs för att ta dig an en ständigt föränderlig marknad.

Som produktchef måste du ha ett stabilt ramverk, en väldefinierad process och fungerande för att styra din produkt till lönsamhet på kort tid. Du måste förstå och hantera gränssnitten du har mellan ledning, utveckling, leverans och försäljning och marknadsföring. Du behöver djup insikt i var marknaden är på väg och hur tekniken utvecklas. Från dessa insikter måste du utveckla din produkt och placera den för att möta både kundbehov och marknadsbehov.

Många produktchefer, produktledare, produktägare och andra som arbetar med utveckling av produkter, tjänster och affärskoncept står inför utmaningarna:

 • Produkten – hur mår din produkt och vilka behov har den?
 • Kund- och marknadsinsikter – hur driver du kravinsamling och insikter?
 • Business management – hur kan vi skapa hållbara intäkter?
 • Orkestrering – hur du dirigerar produktens stakeholders?

Kursen Applied Product Management sammanför både teori och hantverkskunskaper. Kursen bygger den kunskap som krävs för att du som medverkar i arbetet med att utveckla produkter, tjänster eller affärskoncept ska kunna hantera ditt dagliga arbete och förbättra din beslutsprocess. Genom ett måldrivet arbete kan du skapa produkter och tjänster att känna dig stolt över!

Under kursen lär du dig bland annat:

 • Hur produktekonomi driver kommersiell framgång
 • Hur du effektivt planerar en Roadmap med olika prioriteringstekniker
 • Hur du skapar och använder Market Insights
 • Hur du framgångsrikt implementerar produktstrategi
 • Hur du planerar en lansering och skapar värdebaserad marknadsföring

Kursens upplägg och innehåll

Kursen bygger på en serie med tre halvdags workshops/delkurser med en välmeriterad kursinstruktör från industrin med bred erfarenhet och kunskap om product management, tjänste- och affärsutveckling. Samt en förberedande onlinekurs, inkl. quiz och dokumentation, för självstudier innan workshopserien inleds.

Alla deltagare får tillgång till den förberedande onlinekursen ca 2 veckor innan kursstart.

Den förberedande onlinekursens upplägg och struktur

Åtta filmbaserade lektioner som samlar all teori och ger dig referensmaterial. Efter varje avsnitt finns också ett quiz för att förankra kunskapen. Onlinekursen distribueras till kursdeltagarna i samband med anmälan till kursen. Vår eLearning är på engelska och består av:

 • Modul 1: Introduction to Product Management
 • Modul 2: Challenge – Product Health
 • Modul 3: Challenge – Customer & Market insights
 • Modul 4: Challenge – Business management
 • Modul 5: Challenge – Ways of Working
 • Modul 6: The Role of the Product Manager
 • Modul 7: Product Essentials tools
 • Modul 8: Summary & closing

Varje modul i onlinekursen består av:

 • Tre till sju kunskapsmål
 • Videopresentation som förmedlar teorier och ger dig utmaningar att applicera i ditt arbete
 • Referensmaterial med presentationer, verktyg, artiklar, videos och boktips
 • Delquiz för att förankra dina kunskaper inför nästa lektion

Lektionsfilmerna i denna onlinekurs omfattar ca 2 timmar. Räkna med ytterligare ca 4-6 timmar för att genomföra praktiska övningar och quiz. Rekommenderad läsning tillkommer. Onlinekursen motsvarar en dags intensiv lärarledd undervisning.

Kursens tre workshops/delkurser

Kursen innehåller tre halvdags workshopar/delkurser à 3 timmar vardera. Vi applicerar då hela tankesättet (ramverk, verktyg och process) i ett case, steg för steg, och relaterar till din verklighet. Inför sista workshopen gör du en hemuppgift applicerat på ditt eget produkt-/tjänst-/affärsområde. Du presenterar sedan utmaningarna du stötte på för diskussion med instruktören och gruppen.

Efter godkänd kurs så erhåller du ett diplom.

Målgrupp

Målgruppen för kursen är produktchefer och andra produktledande positioner som product owner, systemarkitekter, marknadsförare etc, affärs- och verksamhetsutvecklare, programledare, innovationsledare och andra med en strategisk roll i verksamheten. Du har några års erfarenhet av produktledning och kanske nyss blivit ansvarig för en produkt eller tjänst, och behöver snabbt komma på banan för att driva resultat.

Kursledare

Magnus BillgrenMagnus Billgren – grundare av Tolpagorni Product Management, grundande medlem i ISPMA och skapare av ProductBeats – har framgångsrikt guidat tusentals produktchefer för att möta utmaningarna i olika affärsmiljöer. Mycket av framgången har kommit från hans fokus på verktyg och ramverk, av vilka han också har skapat många, och deras tillämpningar som bildar ett ”Product Thinking” för att driva verksamheter strategiskt.

Petra FärmDr Petra Färm – rutinerad ledare inom framförallt mjukvara och organisation, värd för vår Product Show – specialiserar sig på att tillämpa sina analytiska förmågor för att identifiera mönster och fokusområden. Hon är också en av medförfattarna till Product Soundtrack-modellen som gör det möjligt för organisationer att uppnå en synergi mellan flera enheter som arbetar i olika hastigheter.

Henrik JohnssonHenrik Johnsson – över tre decenniers erfarenhet inom den globala bioteknik- och biovetenskapssektorn – fokuserar på att skapa effektivitet genom att utveckla bättre arbetssätt genom beslutsstödverktyg och alltid med kunden i fokus. Han tror att framgång kommer från att ha tre saker på plats: en bra verktygslåda, en anständig hantverksskicklighet och ett överlägset tänkesätt.

Kursavgift

Avgiften för kursen är: 11 900 kr exkl moms
I priset ingår tre delkurser (tre halvdagar på distans), förberedande onlinekurs, digitalt kursmaterial samt diplom.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning online.