Balans- och flexibilitetsmarknader i Norden – nya affärsmodeller och möjligheter

DELKURS 1: 23 november
DELKURS 2: 24 novemer

TID: Kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna)

FORMAT: Distansundervisning online

Kategori:

Bakgrund

Betydande förändringar på flexibilitets- och balansmarknaderna har skett de senaste åren, och förväntas ske kommande år.

Kostnaden för reserver har ökat från ca 500 miljoner SEK per år till ca 4-6 miljarder SEK per år. Svenska kraftnät, nätbolag samt elleverantörer har ett allt större behov av balansering och flexibilitet, inte minst när balanseringsmodellen (NBM) skrivs om de kommande åren. Parallellt med alla marknadsförändringar sker betydande teknikutveckling och inte minst för elbilsflottan och inom stationära batteriapplikationer.

För de aktörer som är rätt positionerade och bildat sig en bra uppfattning om kommande förändringar finns intressanta affärsmöjligheter. Denna kurs siktar på att på ett såväl övergripande plan som på detaljerad nivå redogöra för marknaderna för balans- och flexibilitettjänster.

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att deltagare skall få en bild av de förändringar som skett samt planeras att komma inom de kommande åren. Med förändringar inkluderas framför allt svenska kraftnäts marknader för balansering och reserver och den nya balanseringsmodellen (NBM). Ett visst fokus kommer att läggas på lokala flexibilitetsmarknader (Koordinat, Sthlm flex, etc.). Kursen kommer generellt att vara utifrån ett affärsperspektiv, dvs särskilt fokus på affärsmöjligheter.

Svenska kraftnät kommunicerade förändringar och behov kommande år för reserver och stödtjänster. Detta innefattar såväl befintliga reserver (ex FCR, aFRR, mFRR) som nya behov (reaktiv effekt, svängmassa, etc.). Nya och befintliga aktörer har nu börjar erbjuda olika tjänster för att möjliggöra åtkomst till ex FCR-marknaderna. En översyn av några utvalda leverantörers affärsmodeller kommer att inkluderas i kursen.

 

Delkurs 1:

Mellan kl. 09:00-12:00

Det första kurstillfället fokuserar på helhetsbilden och tidsplaner för kommunicerade förändringar. Särskilt fokus på att ge en god överblick av de olika marknaderna och vad som komma skall.

Delkurs 2:

Mellan kl. 09:00-12:00

Det andra kurstillfället fokuserar på affärsmöjligheter för specifika tillämpningar för tillhandahållande av reserver och flexibilitet. Utöver några kvantitativa exempel så kommer en genomlysning av några affärsmodeller för leverantörer av flexibilitet (ex FCR).

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå elsystemets förändring och hitta nya affärer genom att bidra till framtidens elsystem. Arbetar du t ex på ett energibolag med att utforma morgondagens förutsättningar och kunderbjudande, är du ansvarig för energifrågor hos en stor elanvändare, arbetar på ett företag som utvecklar lösningar för elsystemet eller arbetar med investeringar inom energisektorn är detta en kurs för dig.

Kursen vänder sig bl a till hållbarhetsansvariga, marknadschefer, affärsutvecklare, inköpare och projektledare inom strategiska energifrågor.

Lärare

Jakob HelbrinkJakob Helbrink, Senior konsult med inriktning på nät och stödtjänster, har arbetat med elmarknadsfrågor sedan 2011. Han har varit särskilt delaktig i projekt som rör elnätsreglering (arbetat gentemot tillsynsmyndighet, elnätsägare, elnätsanvändare) och utveckling av marknader för stödtjänster (arbetat gentemot alla fyra nordiska stamnätsoperatörer, befintliga och potentiella leverantörer av stödtjänster). Utöver domänexpertisen inom energimarknader har han gedigen erfarenhet som modellutvecklare och kvantitativ analys kopplat till strategi och ekonomisk simulering.

Kursavgift

Kursavgiften är 9 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.