Balans- och flexibilitetsmarknader i Norden – nya affärsmodeller och möjligheter

10 900 kr

DELKURS 1: 21 mars
DELKURS 2: 23 mars

TID: Kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: balans Kategori:

Bakgrund

Betydande förändringar på flexibilitets- och balansmarknaderna har skett de senaste åren, och förväntas ske kommande år.

Kostnaden för reserver har ökat från ca 500 miljoner SEK per år till ca 4-6 miljarder SEK per år. Svenska kraftnät, nätbolag samt elleverantörer har ett allt större behov av balansering och flexibilitet, inte minst när balanseringsmodellen (NBM) skrivs om de kommande åren. Parallellt med alla marknadsförändringar sker betydande teknikutveckling och inte minst för elbilsflottan och inom stationära batteriapplikationer.

För de aktörer som är rätt positionerade och bildat sig en bra uppfattning om kommande förändringar finns intressanta affärsmöjligheter. Denna kurs siktar på att på ett såväl övergripande plan som på detaljerad nivå redogöra för marknaderna för balans- och flexibilitettjänster.

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att deltagare skall få en bild av de förändringar som skett samt planeras att komma inom de kommande åren. Med förändringar inkluderas framför allt svenska kraftnäts marknader för balansering och reserver och den nya balanseringsmodellen (NBM). Ett visst fokus kommer att läggas på lokala flexibilitetsmarknader (Koordinat, Sthlm flex, etc.). Kursen kommer generellt att vara utifrån ett affärsperspektiv, dvs särskilt fokus på affärsmöjligheter.

Svenska kraftnät kommunicerade förändringar och behov kommande år för reserver och stödtjänster. Detta innefattar såväl befintliga reserver (ex FCR, aFRR, mFRR) som nya behov (reaktiv effekt, svängmassa, etc.). Nya och befintliga aktörer har nu börjar erbjuda olika tjänster för att möjliggöra åtkomst till ex FCR-marknaderna. En översyn av några utvalda leverantörers affärsmodeller kommer att inkluderas i kursen.

Dag 1 (09:00 – 12:00)

Fokus: Bakgrund för att ge förståelse för dagens situation och utmaningar

 • Välkomna och presentationsrunda
 • Översikt makrotrender som påverkar energivärlden
 • Varför händer detta nu? Skillnader förr och nu
  • Gruppdiskussion: hur har det påverkat? Vilka andra trender/förändringar ser vi?
 • Aktörerna i elsystemet och elsystemets uppbyggnad och ansvarsfördelning
 • Elmarknader i nordiska systemet
 • Balans-/stödtjänstemarknader, reserver
 • Lokala flexibilitetsmarknader
 • Andra signaler som påverkar energianvändningen (nättariffer, elpriser…)
 • Förändringar som är på väg
 • Gruppdiskussion/-övning: vilka incitament/hinder ser ni för flexibilitet hos er?

Dag 2 (09:00 – 12:00)

Fokus: Hur kan det funka i praktiken? Nya affärsmodeller

 • Vilka möjligheter och begränsningar finns? (inkl. repetition från dag 1)
 • Gruppuppgift: gör ett system som är flexibelt
 • Exempel från verkligheten; batterilager, fastigheter etc som ”flexar”
 • Framtidsspaning om marknaderna och regelverk

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå elsystemets förändring och hitta nya affärer genom att bidra till framtidens elsystem. Arbetar du t ex på ett energibolag med att utforma morgondagens förutsättningar och kunderbjudande, är du ansvarig för energifrågor hos en stor elanvändare, arbetar på ett företag som utvecklar lösningar för elsystemet eller arbetar med investeringar inom energisektorn är detta en kurs för dig.

Kursen vänder sig bl a till hållbarhetsansvariga, marknadschefer, affärsutvecklare, inköpare och projektledare inom strategiska energifrågor.

Kursledare

Karin Mijdema (fd. Hansson), Siemens AB

Kursavgift

Kursavgiften är 10 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.