Balans- och flexibilitetsmarknader

11 900 kr

DELKURS 1: 16 april DELKURS 2: 18 april TID: Kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Bakgrund

Att energiomställningen och andra makrotrender, som t.ex. den globala politiken har en stark påverkan på elmarknaderna är något vi alla har fått känna av det senaste året. Parallellt med alla marknadsförändringar sker betydande teknikutveckling, inte minst för elbilsflottan och inom stationära batteriapplikationer. Vad händer egentligen när traditionell, planerbar elproduktion blir ersatt med förnybar intermittent produktion och helt nya typer av elanvändare kommer in i systemet?

Svenska kraftnät, nätbolag och elleverantörer har ett allt större behov av balansering och flexibilitet, inte minst när balanseringsmodellen (NBM) skrivs om de kommande åren. För de aktörer som är rätt positionerade och bildat sig en bra uppfattning om kommande förändringar finns intressanta affärsmöjligheter. Denna kurs siktar på att på ett såväl övergripande plan som på detaljerad nivå redogöra för marknaderna för balans- och flexibilitetstjänster.

Syfte och innehåll

Syftet med kursen är att deltagare skall få en förståelse för hur det nordiska energisystemet och elmarknaden fungerar och de nya möjligheter som energisystemets utmaningar öppnar upp för.

Detta inkluderar framför allt Svenska kraftnäts marknader för balansering och reserver men ett visst fokus kommer också att läggas på lokala flexibilitetsmarknader (CoordiNet, SthlmFlex, etc.). Kursen kommer generellt att vara utifrån ett affärsperspektiv, dvs särskilt fokus på affärsmöjligheter.

Dag 1 (09:00 – 12:00)

Fokus: Bakgrund för att ge förståelse för dagens situation och utmaningar

 • Välkomna och presentationsrunda
 • Översikt makrotrender som påverkar energivärlden
 • Varför händer detta nu? Skillnader förr och nu
  • Gruppdiskussion: hur har det påverkat? Vilka andra trender/förändringar ser vi?
 • Aktörerna i elsystemet och elsystemets uppbyggnad och ansvarsfördelning
 • Elmarknader i nordiska systemet
 • Balans-/stödtjänstemarknader, reserver
 • Lokala flexibilitetsmarknader
 • Andra signaler som påverkar energianvändningen (nättariffer, elpriser…)
 • Förändringar som är på väg
 • Gruppdiskussion/-övning: vilka incitament/hinder ser ni för flexibilitet hos er?

Dag 2 (09:00 – 12:00)

Fokus: Hur kan det funka i praktiken? Nya affärsmodeller

 • Vilka möjligheter och begränsningar finns? (inkl. repetition från dag 1)
 • Gruppuppgift: gör ett system som är flexibelt
 • Exempel från verkligheten; batterilager, fastigheter etc som ”flexar”
 • Framtidsspaning om marknaderna och regelverk

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill förstå elsystemets förändring och hitta nya affärer genom att bidra till framtidens elsystem. Arbetar du t ex på ett energibolag med att utforma morgondagens förutsättningar och kunderbjudande, är du ansvarig för energifrågor hos en stor elanvändare, arbetar på ett företag som utvecklar lösningar för elsystemet eller arbetar med investeringar inom energisektorn är detta en kurs för dig.

Kursen vänder sig bl a till hållbarhetsansvariga, marknadschefer, affärsutvecklare, inköpare och projektledare inom strategiska energifrågor.

Kursledare

Karin MijdemaKarin Mijdema, är lösningsarkitekt på Siemens Smart Infrastructure – Energy & Performance Services. Hon har tidigare erfarenhet som produktionsledare och elhandlare samt affärsutvecklare för lokala flexibilitetsmarknader på E.ON. Karin är civilingenjör Ekosystemteknik från Lunds Tekniska Högskola (LTH).

 

Viktor Persson, arbetar med Strategi & affärsutveckling – Flexibilitetstjänster, Siemens Smart Infrastructure – Energy & Performance Services. Viktor Persson Viktor har jobbat med flexibilitetstjänster på Siemens sedan 2019 och bl.a. utvecklat tjänsteerbjudanden för flexibilitet och projektlett implementation av virtuella kraftverk. Viktor är civilingenjör Elektroteknik från Lunds Tekniska Högskola (LTH).

 

Kursavgift

Kursavgiften är 10 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!